Call for papers: zostań prelegentem Forum IAB 2021
 • 0
 • 1
19.01.2021

Call for papers: zostań prelegentem Forum IAB 2021

IAB Polska i Rada Programowa Forum IAB 2021 zapraszają do zgłaszania prelekcji do piętnastej edycji Forum IAB, która odbędzie się 9 i 10 czerwca. Temat przewodni to „OdNowa. Redefinicja czy reset?”.

Pandemia Covid-19 w 2020 r. zburzyła dotychczasowy porządek świata. W obliczu niepewności, nieprzewidywalności i zmieniających się warunków stanęło życie prywatne, relacje społeczne i biznes większości branż. Niektóre zjawiska przyspieszyły, inne są zupełnie nowe. Dla wszystkich dobre zrozumienie charakteru zmian jest głównym wyzwaniem zawodowym i osobistym. Adaptacja i elastyczność stają się kluczowymi umiejętnościami.

Dawne trendbooki i przewidywania straciły aktualność. Życie przeniosło się do domów, cała sfera online nabrała jeszcze większego znaczenia. Zyskały na popularności serwisy streamingowe, zwiększyła się popularność zakupów internetowych. Wiele osób nauczyło się korzystać z aplikacji pomagających w nauce czy pracy zdalnej. Digitalizacja życia prywatnego sprawia, że konsument jest coraz bardziej świadomy, ale również wymagający.

Przełożyło się to na biznes, marketing, koniunkturę – i to z implikacjami nie tylko na 2021 r., lecz również kolejne lata. Niektóre firmy stanęły w obliczu bankructwa, inne się rozwinęły. Sposoby radzenia sobie w biznesie są teraz już z konieczności w wielu wypadkach zupełnie inne.

Dla niektórych biznesów lata 2020/2021 to OdNowa w sensie odbudowy, redukcji strat wywołanych pandemią, transformacji, która z konieczności znacznie przyspieszyła w wielu firmach. Ewolucja w kierunku zmian, które i tak były nieuniknione.

Inne branże rozpoczynają zupełnie OdNowa. Zmuszone do pogrzebania starego sposobu myślenia, budują swój biznes od zera w nowej rzeczywistości, na pandemicznych zgliszczach. Wiele przedsiębiorstw i organizacji postanowiło też wspierać w cyfrowej transformacji najmniejsze, dotknięte przez pandemię firmy.

Budżetowanie działań na 2021 r. i kolejne musiało i nadal musi się odbywać, mimo że niepewności jest znacznie więcej niż w latach poprzednich. Na ten czas, jeszcze bardziej niż zwykle, potrzebujemy inspiracji, dzielenia się dobrymi pomysłami i rozwiązaniami. Takimi, które pozwolą na jak najbardziej efektywną adaptację i restrukturyzację biznesów, marketingu i sprzedaży.

Podczas Forum IAB uczestnicy wspólnie z prelegentami przyjrzą się następującym zagadnieniom:

 • wpływ Covid-19 na zachowania konsumentów,
 • zdrowie i edukacja w dobie usług online,
 • zmiana w konsumpcji mediów oraz ich wpływ na różne branże: rozrywkę, sport i inne,
 • praca zdalna: możliwości i zagrożenia,
 • kreatywność, prototypowanie i brainstorming w rzeczywistości wirtualnej,
 • rola internetu w rzeczywistości post-pandemicznej,
 • rozwój twórców i artystów w przestrzeni online,
 • consumer experience oraz prywatność w internecie a zmieniające się regulacje prawne,
 • adaptacja biznesów zmieniającej się rzeczywistości digitalowej i trendów konsumenckich,
 • zmiany strategii produktowych i redefinicja strategii sprzedażowych,
 • szybka transformacja w stronę digitalu oraz nowe kanały sprzedaży,
 • wpływ marketingu online na procesy odbudowy i redukcji strat wywołanych pandemią,
 • kierunki rozwoju e-commerce i usług online (livestream shopping, shoppable media, marketplace i inne),
 • pomysły na wsparcie w procesie digitalowej transformacji małych firm.

Na scenie tegorocznego Forum IAB zostaną pokazane sukcesy (lub ewentualnie porażki, z których można się czegoś nauczyć) firm, które zderzyły się z nową rzeczywistością. Także wizje redefinicji dotychczasowych działań. W szczególności na scenie powinni znaleźć się klienci branży marketingu cyfrowego – marketerzy, osoby kierujące sprzedażą tradycyjną i e-commerce.

Wiele osób pracujących po stronie klientów ma niesłychanie duże praktyczne doświadczenie i znajomość swoich branż. W takim stopniu, w jakim może to być trudne do osiągnięcia dla dostawców, partnerów, agencji, mediów. Organizatorzy Forum IAB mają świadomość, że nie zawsze można pokazać dokładne liczby i wyniki działań, które często są poufne. Mają jednak nadzieję, że wspomniani specjaliści podzielą się swoim doświadczeniem i wnioskami.

Organizatorzy zapraszają również do zgłaszania prezentacji przedstawicieli agencji, mediów, firm technologicznych, a także wszystkich animatorów rynku.

Zostań prelegentem Forum IAB 2021

Zgłaszane prezentacje powinny obejmować następujące tematy:
#antykruchość, #pandemia, #zmiana, #digitalizacja, #wirtualnyświat, #technologia, #adaptacja, #ecommerce, #e-edukacja, #e-spotkania, #workation, #NoRules, #fastforward, #acceleration, #PolskaPrasaOdnowa, #hybryda, #redefinicja, #odnowa, #zdrowieonline, # edukacjaonline, #rozrywkaonline, #streaming, #livestream, #pracazdalna, #sportonline, #shopping, #shoppablemedia, #marketplace, #COVIDinsights, #digitaltransformation, #transformacja, #gaming, #digitalSME, #wsparcieonline, #dylematy

Wszyscy, którzy chcą podzielić się wiedzą i doświadczeniem, mogą wziąć udział w call for papers do Forum IAB 2021. Zgłoszenia propozycji wystąpień są bezpłatne. Należy je przesłać na adres forum2021@iab.org.pl do 8 lutego 2021 r. Szczegółowy brief i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie forumiab.pl/call-for-papers.

Marketing przy Kawie jest patronem medialnym wydarzenia.

 • 1
Można zostać prelegentem Forum IAB 2021

Można zostać prelegentem Forum IAB 2021

18 stycznia 2021

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
18.01.2021

Wskaźniki widoczności reklam spadły w IV kwartale 2020 r. Raport „Viewability Benchmark” Meetrics

Po korzystnym dla reklamy wzroście wykorzystania mediów w II kwartale 2020 r. wskaźniki widoczności reklam display w IV kwartale ponownie spadły. Obecnie sięgają 53%. Wskaźniki widoczności reklam wideo wyniosły 73% w IV kwartale, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe w ciągu trzech miesięcy. To wyniki najnowszego raportu „Viewability Benchmark” opublikowanego przez Meetrics.