Branża internetowa cierpi na brak wyspecjalizowanych pracowników. Badanie IAB Europe
  • 0
  • 1
15.01.2020

Branża internetowa cierpi na brak wyspecjalizowanych pracowników. Badanie IAB Europe

3/4 europejskich pracodawców z branży internetowej wskazuje, że brak odpowiednich kwalifikacji kandydatów jest główną barierą podczas procesu rekrutacji. Ponadto w przeważającej większości państw UE system edukacji nie nadąża za cyfrową rewolucją, która od kilkunastu lat dzieje się na naszych oczach – wynika z raportu IAB Europe „Kapitał ludzki w środowisku cyfrowym”.

Jak pokazuje badanie, rekrutujący najbardziej cenią u kandydatów kompetencje z obszaru programmatic (59%) oraz analityczne (51%). Na kolejnych miejscach uplasowały się umiejętności związane z zarządzaniem reklamą w social media (44%), cross-media (43%) oraz planowaniem kampanii (39%).

Mimo że 90% europejskich pracowników jest chętnych do wzięcia udziału w kursach podnoszących kwalifikacje, tylko 30% z nich otrzymało firmowe szkolenie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. To alarmujący fakt.

Powinniśmy mocno postawić na edukację, jeśli chcemy budować innowacyjną gospodarkę. W opracowanym przez Komisję Europejską rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na tle 28 państw członkowskich UE Polska uplasowała się na 25 miejscu.

Prawie 50% Polaków nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych, a 56% przedsiębiorstw wykazuje się bardzo niskim poziomem cyfryzacji. To pokazuje, jak duża jest potrzeba transformacji polskiego systemu edukacji oraz przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń dla pracowników w zakresie kompetencji digitalowych – komentuje Włodzimierz Schmidt, prezes IAB Polska.

Większość kandydatów z branży digital decyduje się na udział w procesach rekrutacyjnych na stanowiska związane z zarządzaniem mediami społecznościowych (52%) oraz tworzeniem strategii marketingowej (46%). 37% zgłoszeń dotyczy ofert, w których główną rolę pełnią umiejętności w obszarze programmatic. Pokazuje to, jak duży jest rozdźwięk między potrzebami pracodawców a kwalifikacjami pracowników.

Pełen raport IAB Europe „Kapitał ludzki w środowisku cyfrowym” w języku angielskim jest dostępny na stronie www.iabeurope.eu.

  • 1
IAB Europe

IAB Europe przygotowało raport „Kapitał ludzki w środowisku cyfrowym”

15 stycznia 2020