Bez zmian w nastrojach polskich konsumentów – barometr GfK
  • 0
  • 1
30.10.2020

Bez zmian w nastrojach polskich konsumentów – barometr GfK

Odczyt barometru nastrojów konsumenckich GfK z początku października nie wykazał zmiany klimatu konsumenckiego w Polsce. Jednak dalszy dynamiczny przyrost zachorowań w drugiej połowie miesiąca i równoległe pojawienie się niepokojów społecznych spowodowanych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego otwiera drogę do ponownych spadków notowań barometru w kolejnych miesiącach.

Barometr nastrojów konsumenckich GfK to syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów. W październiku wyniósł on -14,6. Był tym samym o 0,1 p.p. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W październiku składowe barometru kształtowały się następująco:

  • wzrosły oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 4,1 p.p., z poziomu -14,1 do -10,
  • spadły oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 3,6 p.p., z poziomu -5,2 do -8,8,
  • spadły oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 4,1 p.p., z poziomu -31,8 do -35,9,
  • wzrosła skłonność do zakupów – wzrost o 3 p.p., z poziomu -6,9 do -3,9.

Niepewność i brak przekonania co do kierunku rozwoju sytuacji pandemicznej i gospodarczej na początku października nie dały jeszcze wystarczającego impulsu do dalszego spadku w nastrojach konsumentów. Jednak rozwój sytuacji w drugiej połowie miesiąca skłania do refleksji, że druga fala pandemii staje się faktem, a kolejny lockdown, nawet jeśli ograniczony punktowo do wybranych branż i obszarów, wydaje się przesądzony.

Jednocześnie wydaje się, że pomimo sporej dawki pesymistycznych informacji nawet akumulacja różnych negatywnych czynników, czyli wysokiej fali infekcji oraz niepokojów społecznych wywołanych przez bieżącą politykę, nie sprowadzi notowań indeksu nastrojów do najniższych poziomów. Takie zanotowano w marcu. W porównaniu do marca obecnie nie działa efektu szoku, a administracja rządowa może być bardziej elastyczna w podejściu do wprowadzanych ograniczeń.

Z drugiej strony wydaje się, że zły sentyment konsumencki może być już permanentnym zjawiskiem. Do jego trwałej poprawy konieczne jest bowiem powszechne poczucie, że najgorsze mamy za sobą. Tymczasem trudno oprzeć się wrażeniu, że z dzisiejszej perspektywy do tego punktu droga jeszcze daleka – komentuje Agnieszka Sora, prezes i dyrektor zarządzająca GfK.

Znowu rosną obawy związane z rozprzestrzeniającym się wirusem. Szybko wyparowują resztki społecznej nadziei na przejście suchą stopą przez drugą falę zachorowań. W kolejnych tygodniach znów o nastrojach i postawach konsumenckich przesądzą indywidualne obawy związane z liczbą infekcji koronawirusem. Te, jeśli będą rosły, będą grozić poszerzaniem się zakresów ponownych lockdownów, aby powstrzymać zbyt szybką transmisję Covid-19 w społeczeństwie.

Dla wszystkich staje się też już chyba oczywiste, że lockdowny są niezbędne nie dlatego, aby pozbyć się koronawirusa, ale by nie doszło do zapaści w służbie zdrowia. Nadzieje na ograniczenia, które nie uderzą istotnie w sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, kurczą się. Dla nastrojów konsumenckich w kolejnych miesiącach ważne będą też:

  • scenariusze na rynku pracy (które na razie nie są złe),
  • skutki wygaszania dotychczasowych działań osłonowych,
  • brak jasnej (i jasno komunikowanej) wariantowej strategii rządu stosowanej w zależności od kierunków ewolucji pandemii.

Jednocześnie nie wydaje się prawdopodobne wystąpienie w Polsce wzrostu napięć społecznych wywołanych wprowadzaniem lockdownów, jak to ma miejsce we Francji czy Niemczech – ocenia GfK.

O badaniu
Badanie zrealizowano między 2 a 7 października 2020 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie N=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana i zrealizowana z zachowaniem rozkładu parametrów społeczno-demograficznych, odzwierciedlającym rozkład tych cech w populacji generalnej. Cechy kontrolowane w badaniu: wykształcenie, płeć, wiek, województwo, przedział wielkości miejscowości.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, że w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 r. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

  • 1
Początek października 2020 r.: bez zmian w nastrojach konsumentów

Początek października 2020 r.: bez zmian w nastrojach konsumentów

30 października 2020

29 października 2020