Barometr PSP – badanie branży upominków reklamowych
 • 0
 • 1
6.03.2020

Barometr PSP – badanie branży upominków reklamowych

Podczas targów Promo Show Professional organizator wydarzenia, „OOH Magazine” przeprowadził wśród odwiedzających badanie. Celem było zapoznanie się z opinią agencji reklamowych o rynku i branży reklamowej w Polsce oraz poza jej granicami. W badaniu sprawdzono także, czym kierują się klienci końcowi w wyborze gadżetów i jakie ma znaczenie dla nich aspekt ekologiczny upominków.

Co decyduje o wyborze konkretnego produktu w kontekście upominków reklamowych?
Ankieta składała się z sześciu pytań. W pierwszym wymieniono 6 czynników, które mają wpływ na wybór upominku reklamowego przez klienta. Są to:

 • jakość produktu,
 • użyteczność,
 • serwis,
 • cena,
 • design,
 • relacje z handlowcem.

Przedstawicieli agencji poproszono o ocenę każdego w skali od 1 do 6 w zależności od tego, jak ważne przy wyborze znaczenie ma dany czynnik. W przyjętej skali 1 oznacza bardzo niewielkie znaczenie, natomiast 6 – największe.

W opinii agencji najważniejsze dla polskich klientów są: cena produktu oraz relacje z handlowcem. W przypadku ceny najwyższą notę (6) dało 49% ankietowanych. Kontakt ze sprzedawcą na 6 oceniło niewiele mniej, bo 48% respondentów. Jeśli chodzi o cenę, niecały 1% badanych uznał ten czynnik za nieistotny (0,93%), relacje z handlowcem nie otrzymały zaś ani jednej najniższej noty (1).

Następnym istotnym czynnikiem jest jakość produktu – noty koleino 4, 5 i 6 otrzymały po 21%, 39% i 33%. W tym przypadku nikt nie dał niskich not 1 i 2.

Atrakcyjnemu wyglądowi zewnętrznemu (designowi) produktu 35% ankietowanych przyporządkowało najwyższą wagę, a noty 5 i 4 – kolejno 34% i 24%. Użyteczność produktu to następny według wagi czynnik wyboru artykułów promocyjnych – tutaj notę 5 i 6 dało odpowiednio 35% i 22%, a 4 – 26% uczestników badania.

Najmniej istotnym czynnikiem zdaniem ankietowanych był serwis. Tutaj głosy od 1 do 6 rozłożyły się bardzo równomiernie: dla 6% ankietowanych nie ma on żadnego znaczenia, natomiast najwyższe znaczenie ma dla 26%.

Co utrudnia prowadzenie biznesu?
Agencje reklamowe zostały zapytane o to, co jest największą przeszkodą w prowadzeniu firmy. Podobnie jak w poprzednim pytaniu, każdemu z czynników mieli przyporządkować wagę – od najmniej do najbardziej istotnego.

Koszty prowadzenia działalności zostały ocenione jako największa przeszkoda w biznesie. 45% ankietowanych przyporządkowało im notę 6, a łącznie 82% uznało za istotny czynnik, dając noty od 4 do 6. Istotnym czynnikiem są także zmiany w regulacjach prawnych. Prawie 70% uznało je za istotne, dając kolejno: 20% not 4 i 5 oraz 29% 6. Głosy na kolejne czynniki: zastoje w płatnościach i konkurencja na rynku rozłożyły się bardzo równo – noty od 3 do 6 otrzymały po 20% wskazań.

Czy gadżetówka jest eko?
Śledząc najnowsze trendy branżowe, nie sposób było pominąć pytania o zainteresowanie klientów gadżetami ekologicznymi. 85% ankietowanych odpowiedziało, że takie zapytania ze strony klientów się pojawiają. W skali ważności od 1 do 6 zapytano także, jak ważne dla ankietowanych jest to, czy produkt będzie można w przyszłości wykorzystać ponownie lub bezpiecznie zutylizować. Dla 77% respondentów był to ważny czynnik (noty od 4 do 6). Mniej niż 10% uznało tę cechę produktu jako mało istotną (noty 1 i 2).

Jak jest i jak będzie?
Przedstawiciele agencji reklamowych zostali również poproszeni o ocenę kondycji rynku oraz prognozy na najbliższy rok. W obu przypadkach oceny ankietowanych są optymistyczne. Kondycję mijającego roku jako bardzo dobrą (6) oceniło prawie 22% ankietowanych, a na 5 blisko 40%. Słaby rok (oceny 1–2) wskazało 2% ankietowanych.

Widmo kryzysu w najbliższych miesiącach zdaje się omijać branżę reklamową. Spowolnienie gospodarcze prognozuje mniej niż 1% ankietowanych, stagnację 16%, a pozytywne przewidywania i wzrost (noty 4 i wyżej) 76%.

Zagraniczne wyniki
Badanie zostało również przeprowadzone wśród zagranicznych zwiedzających. PSP ma bowiem międzynarodowy charakter. Odwiedzający przyjechali m.in. z: Ukraina Litwy, Łotwy, Estonii, Belgii, Białorusi, Finlandii, Włoch, Słowenii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Gruzji oraz Mołdawii.

Według zagranicznych ankietowanych jakość produktu jest czynnikiem najważniejszym podczas wyboru produktu reklamowego. Otrzymała ona tylko noty od 4 do 6, w kolejności: 24%, 32% i 44%. Zatem dla wszystkich zagranicznych respondentów jakość produktu jest ważna, bardzo ważna lub najważniejsza. Noty 1–3 nie przyznał temu czynnikowi nikt.

Kolejny według wagi jest kontakt ze sprzedawcą. Na 6 oceniło go 40%, na 5 – 44%, a na 4 – 12%. Łącznie 96% ankietowanych uznało ten czynnik za ważny lub bardzo ważny. Nikt nie przydzielił relacjom niskich not – 1 i 2. Na uwagę zasługuje też fakt, że wszystkie pozostałe czynniki zostały ocenione równie wysoko. Użyteczność, serwis, cena produktu i jego design – otrzymały noty od 4 do 6 – w ponad 90%.

Agencje reklamowe zostały zapytane o to, co jest największą przeszkodą w prowadzeniu firmy. Podczas gdy największą przeszkodą dla polskich firm były koszty prowadzenia działalności, dla zagranicznych ankietowanych jest to konkurencja na rynku. 36% uznało ją za najważniejszy czynnik utrudniający biznesową codzienność. Oceny 4 i 5 dało temu czynnikowi kolejno 24% i 36% respondentów.

Trudności sprawiają też koszty prowadzenia działalności – noty ważne (28%), bardzo ważne (48%) i najważniejsze (20%). Nikt nie uznał tego czynnika za najmniej czy mało ważny – noty 1 i 2. Następne w kolejności są zmiany w regulacjach prawnych. Nie są one jednak uważane za bardzo istotny czynnik. Według 1/4 ankietowanych mają one średni wpływ (nota 3). 29% ocenia ich wagę na 4, a 20% na 5.

Zastoje w płatnościach wydają się być poza Polską najmniejszym problemem. Głosy na ten czynnik rozkładały się równomiernie na środkowych notach (2–5), otrzymując najwięcej głosów na 5 (34%).

Zagranicznym gościom zadano również pytania o zainteresowanie klientów gadżetami ekologicznymi. Tu wyniki są bardzo zbliżone do polskich. 80% ankietowanych odpowiedziało, że takie zapytania ze strony klientów się pojawiają. W skali ważności od 1 do 6 zapytano także, jak ważne dla ankietowanych jest to, czy produkt będzie można w przyszłości wykorzystać ponownie lub bezpiecznie zutylizować. Dla 92% respondentów był to ważny czynnik (noty od 4 do 6). Nikt nie uznał tej cechy produktu jako mało istotnej (noty 1 i 2).

Przedstawiciele agencji reklamowych zostali również poproszeni o ocenę kondycji rynku w ich krajach oraz prognozy na najbliższy rok. W obu przypadkach oceny ankietowanych wskazują na zadowolenie z sytuacji biznesowej. Kondycję mijającego roku na bardzo dobrą (6) oceniło prawie 12% ankietowanych, a na 5 zagłosowało 50%. Słaby rok (oceny 1–2)  nie został zaznaczony przez ani jedną osobę.

Widmo kryzysu w najbliższych miesiącach zdaje się omijać branżę reklamową. Nikt nie zaznaczył spowolnienia gospodarczego (noty 1 i 2), stagnację wybrało 12%, a pozytywne przewidywania i wzrost rynku (noty 4 i wyżej) 88%.

O badaniu
W badaniu wzięło udział 223 przedstawicieli agencji reklamowych z Polski i 25 zagranicznych. Badanie zostało przeprowadzone podczas targów Promo Show Professional metodą pomiaru pośredniego za pomocą ankiety elektronicznej.

 • 1
upominki reklamowe

Upominki reklamowe – infografika

6 marca 2020

5 marca 2020

 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
5.03.2020

Jarosław Kuźniar, Magdalena Cielecka i Maciej Musiał w programie „Blended Talks” marki Chivas

Co się kryje za sukcesem i czy istnieje uniwersalny przepis na jego osiągnięcie? Odpowiedzi na te i inne pytania w swoim nowym programie będzie szukał Jarosław Kuźniar. Rozpoczęty 13 lutego projekt „Blended Talks” to seria wywiadów z inspirującymi polskimi postaciami. Wystąpią m.in. ambasadorowie kampanii „Success is a blend” marki whisky Chivas – Magdalena Cielecka oraz Maciej Musiał.