Barometr Providenta: w 2019 r. co trzeci Polak zrealizował założone wydatki
  • 0
  • 1
8.01.2020

Barometr Providenta: w 2019 r. co trzeci Polak zrealizował założone wydatki

W zeszłym roku co trzeci Polak zrealizował swoje plany finansowe. Noworoczne plany wydatków na najbliższe 12 miesięcy zrobiło już niemal 70 proc. Polaków. Najwięcej pochłoną codzienne wydatki, wyjazdy wakacyjne oraz remonty mieszkań – wynika z Barometru Providenta.

Nowy rok to nie tylko czas podejmowania noworocznych postanowień, ale również planowania finansów na najbliższe 12 miesięcy. W 2019 r. plany wydatkowe zrealizowała 1/3 Polaków. Bardziej konsekwentni byli mężczyźni, bowiem 40 proc. z nich zadeklarowało realizację założonych wydatków.

Z przeprowadzonego badania wynika, że 70 proc. Polaków już teraz myśli o wydatkach, które poniosą w rozpoczynającym się roku. Dla większości (54 proc.) będą to codzienne wydatki związane z zakupami i rachunkami. Połowa respondentów jako ważny wydatek uznała wyjazd wakacyjny. Niemal tyle samo ujęło w planach koszty remontu mieszkania. Istotną pozycję zajmuje zakup sprzętu RTV/AGD (36 proc.) oraz wydatki na zdrowie (33 proc.).

Badania Barometru Providenta potwierdzają, że zdecydowana większość Polaków ujmuje w swoich noworocznych postanowieniach również najważniejsze plany wydatkowe. Co ciekawe, podchodzimy do nich w zróżnicowany sposób. Kobiety częściej niż mężczyźni myślą o codziennych wydatkach, kosztach leczenia czy spłacie kredytu, a także o wydatkach związanych z remontem mieszkania. Natomiast mężczyźni częściej niż kobiety wskazują na wydatki związane z samochodem – podkreśla Magdalena Maślana, ekspert ds. PR w Provident Polska.

Za wydatek najbardziej obciążający dla tegorocznego budżetu respondenci uznali remont domu lub mieszkania. Tę odpowiedź wskazał niemal co trzeci badany. 40 proc. z nich zamierza przeznaczyć na ten cel co najmniej 5 tys. zł., a co dziesiąty zadeklarował 20 tys. zł. Z kolei dla 16 proc. najpoważniejszym wydatkiem będzie zakup samochodu. Więcej niż co dziesiąty Polak planujący taki zakup (13 proc.) zakłada wydanie na ten cel 20 tys. zł.

Jak zamierzamy sfinansować wydatki? Przede wszystkim z oszczędności (59 proc.) i z bieżących dochodów (42 proc.). Co piąty Polak planuje wzięcie kredytu bądź pożyczki w banku. Co dziesiąty chce zwrócić się o pomoc do rodziny. 3 proc. badanych myśli o pozyskaniu dodatkowych środków za pośrednictwem instytucji pożyczkowej.

Planowanie wydatków wraz ze źródłami ich pokrycia świadczy o rozważnym i odpowiedzialnym podejściu Polaków do długofalowego finansowego planowania. Jednocześnie zauważyliśmy, że Polacy optymistycznie patrzą na ten rok w kontekście spodziewanej sytuacji finansowej. Ponad połowa badanych oczekuje jej poprawy w tym roku. Największymi optymistami są młodzi mężczyźni wchodzący na rynek pracy, bowiem niemal 3/4 z nich spodziewa się w tym roku wyższych dochodów – dodaje Magdalena Maślana.

O badaniu
Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które ma pozwolić na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae metodą CATI na próbie 1018 dorosłych Polaków w grudniu 2019 r.

  • 1
Barometr Providenta

Tylko 1/3 Polaków zrealizowała finansowe plany w 2019 r. – pokazuje Barometr Providenta

8 stycznia 2020

  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
8.01.2020

Największe kryzysy wizerunkowe 2019 r.: Kościół Katolicki, Marian Banaś, Narodowy Bank Polski

Największy kryzys wizerunkowy 2019 r. w Polsce dotyczy Kościoła Katolickiego w związku z publikacjami medialnymi na temat nadużyć hierarchów i księży. Drugi w kolejności związany jest z Marianem Banasiem i Najwyższą Izbą Kontroli. Trzeci w rankingu znalazł się Narodowy Bank Polski i kwestia komunikacji wysokich wynagrodzeń najbliższych współpracownic jego prezesa – wynika z badania „Kryzysometr 2019/2020” Alert Media Communications.