Badanie wizerunku polskiego sektora kosmicznego. Raport Planet PR i PSMM
  • 0
  • 0
6.03.2018

Badanie wizerunku polskiego sektora kosmicznego. Raport Planet PR i PSMM

Sektor kosmiczny kojarzony był wcześniej głównie z nauką. Dzisiaj stał się istotną częścią rozwoju biznesu. Za jego ewolucją powinna iść właściwa zmiana komunikacji. Potencjał branży w tej kwestii prezentuje „Raport na temat wizerunku sektora kosmicznego w Polsce”. Na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu przygotowały go Planet PR i Press-Service Monitoring Mediów.

„Raport na temat wizerunku sektora kosmicznego w Polsce” został zrealizowany na podstawie badań jakościowych przeprowadzonych wśród:

  • firm skupionych w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego,
  • przedstawicieli instytucji publicznych wspierających sektor kosmiczny,
  • dziennikarzy zajmujących się tą tematyką.

Opracowanie wzbogacono kompleksową analizą medialną publikacji, które ukazały się w 2017 r.

Czołowe firmy i instytucje sektora kosmicznego są aktywne medialnie. Mimo to jego potencjał komunikacyjny wciąż jest niezagospodarowany. Wynikać to może z tego, że na rynku wciąż brakuje podmiotów, które potrafią efektywnie zająć się komunikacją związaną z tą gałęzią przemysłu.

Dla przedstawicieli branży kosmicznej, inwestorów, instytucji wspierających, a także dziennikarzy to jednocześnie sygnał, że pogłębianie świadomości odbiorców na temat potencjału sektora kosmicznego jest niezwykle istotne.

Badania dotychczasowej komunikacji ukazały m.in. wpływ dyskusji toczonej wokół Polskiej Agencji Kosmicznej na wizerunek całego sektora w Polsce. Pozwoliły również dowiedzieć się, że ocena ogólnego odbioru komunikacji na temat branży jest pozytywna. Za najważniejsze wydarzenia respondenci uznali Forum Sektora Kosmicznego (forum branżowe) oraz European Rover Challenge (masowe wydarzenie popularnonaukowe).

Tematyka, która najczęściej pojawiała się w mediach, to badania kosmiczne oraz rozwój i inwestycje. Sporo miejsca poświęcono również informacjom o potrzebie zatrudniania nowych pracowników przez podmioty sektora kosmicznego. Analiza publikacji wykazała, że wspominano też o dofinansowaniu firm oraz o funduszach przekazanych na nowy sprzęt. Wskazuje to na stabilny rozwój tej gałęzi gospodarki – mówi Izabela Grzechnik, starszy analityk mediów, Press-Service Monitoring Mediów.

W raporcie wyszczególniono także tematy, które wywołały największe zainteresowanie mediów w ubiegłym roku. Wśród informacji, które cieszyły się popularnością, znalazły się m.in. te dotyczące:

  • projektu mechanizmu zaciskowego realizowanego przez firmę Sener dla Europejskiej Agencji Kosmicznej,
  • rozpoczęcia budowy platformy satelitarnej Hypersat przez firmę Creotech,
  • zamieszania wokół Polskiej Agencji Kosmicznej po publikacji raportu NIK oceniającego dotychczasowe jej funkcjonowanie,
  • perspektyw polskiego sektora kosmicznego po pierwszym pięcioletnim okresie członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Przeanalizowano też postawę firm działających w branży kosmicznej pod kątem aktywności komunikacyjnej, dostępności marki dla dziennikarzy, a także liczby wysyłanych komunikatów. Na podstawie tych kryteriów wyróżniono 5 najaktywniejszych podmiotów: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Creotech Instruments, Instytut Łączności, Grupa Kapitałowa Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Sener.

Z analizy jakościowej ujętej w raporcie wynika, że w mediach o branży kosmicznej w 2017 r. mówiło się dobrze. Połowę z 7,5 tys. informacji charakteryzował pozytywny wydźwięk. Publikacje w przeważającej części pojawiły się w Internecie, a prym wiodły tu portale branżowe.

Ponadto opracowanie danych pokazało, że o sektorze kosmicznym – choć to temat szeroki – bardzo często pisano jedynie w krótkich wzmiankach. Istotnym kanałem komunikacyjnym branży były m.in. media społecznościowe.

Raport potwierdził, że sektor kosmiczny dysponuje z punktu widzenia PR-owego naprawdę dobrymi kartami: silnymi markami, wyróżniającymi się wydarzeniami i mocnymi liderami opinii. Trzeba więc aktywnie podjąć wyzwania budowy wspólnej marki polskiego sektora kosmicznego i jej odpowiedniej komunikacji, bo już wkrótce ma ona szansę wyróżniać się arenie międzynarodowej – mówi Łukasz Wilczyński, ekspert ds. komunikacji sektora kosmicznego z Planet PR.

Pełna wersja raportu znajduje się na stronie www.arp.pl.

O badaniu
Pomysłodawcą opracowania jest Europejska Fundacja Kosmiczna, która objęła publikację merytorycznym nadzorem. Raport przygotowały firmy Planet PR i Press-Service Monitoring Mediów.

5 marca 2018