Badanie producentów 2021
 • 0
 • 1
12.05.2021

Badanie producentów 2021

Wydatki na produkcję reklamową spadły, ale jest to sytuacja przejściowa, ściśle powiązana z pandemią. Odbicie powinno przyjść prędko. Klub Producentów Reklamowych SAR opublikował raport z „Badania producentów 2021”. Główne wnioski pokazują, jaka jest dzisiaj, po roku pandemii, kondycja rynku produkcyjnego.

Autorzy wskazują trzy główne trendy:

 1. Rynek jest stabilny
  Mimo że w minionym roku wydano na produkcje nawet 25% mniej niż w rekordowym roku 2019, to liczba zleceń i dni zdjęciowych nie zmniejszyła się tak wyraźnie. Spadek związany był z ograniczeniami, jakie nałożyła na rynek pandemia. Obostrzenia sanitarne uniemożliwiły wyjazdy i realizacje dużych planów zdjęciowych. Skala produkcji musiała się zmniejszyć. To pokazuje, że sytuacja jest przejściowa, budżety prędko powrócą do stanów sprzed pandemii. Duża wrażliwość wycen na warunki zewnętrzne potwierdza ich realność i świadczy o dobrej kondycji sektora.
 2. Klienci kupują bezpośrednio
  Począwszy od roku 2018, odkąd prowadzone jest badanie, liczba produkcji zlecanych domom produkcyjnym bezpośrednio przez reklamodawców powoli, ale sukcesywnie rośnie. W minionym roku 42% produkcji zleconych zostało bezpośrednio, a 58% za pośrednictwem agencji. To stały trend, pandemia nie miała na niego znaczącego wpływu. Oba modele współpracy są w Polsce silne – zmierzamy do sytuacji, w której będą wybierane równie często.
 3. Model bezpośredniej współpracy z reżyserem na lepsze czasy
  Mimo rekomendacji Białej księgi komunikacji marketingowej i wywołanej nią ogólnobranżowej dyskusji dotyczącej korzyści współpracy z reżyserami w modelu jeden reżyser jedno studio – ostatni rok nie przyniósł zmiany. Co trzeci zlecający zdecydował się na przetarg w takim trybie. Co ciekawe, częściej stosują go przeprowadzający przetarg reklamodawcy niż działający na ich zlecenie agencje. Model ma szanse się w Polsce upowszechnić, ale przed branżą jeszcze sporo pracy.

Badanie producentów przeprowadzane jest co roku przez Klub Producentów Reklamowych SAR. Zrealizowano je po raz czwarty. Objęło 23 działające na polskim rynku domy produkcyjne. Przeanalizowano dane z prawie tysiąca produkcji i trzech tysięcy ofert przetargowych z minionego roku.

Pełen raport można pobrać ze strony www.kpr.sar.org.pl.

 • 1
Badanie producentów 2021

Opublikowano Badanie producentów 2021

12 maja 2021

11 maja 2021