ARC Rynek i Opinia: Polacy obawiają się zmian klimatycznych
  • 0
  • 1
14.09.2021

ARC Rynek i Opinia: Polacy obawiają się zmian klimatycznych

86% Polaków wierzy w globalne ocieplenie, a 76% obawia się jego skutków. Badani są zdania, że do globalnego ocieplenia przyczyniły się zarówno naturalne zmiany klimatyczne, jak i działania człowieka. Jednak tylko 16% uważa, że każdy z nas może mieć wpływ na sytuację klimatyczną. Najwięcej osób (36%) twierdzi, że realnie przeciw zmianom klimatycznym mogą coś zrobić najbogatsze kraje świata – wynika z badania ARC Rynek i Opinia, zrealizowanego pod patronatem merytorycznym Go Responsible.

Niemal wszyscy Polacy (94%) w wieku od 18 do 65 lat spotkali się z terminem globalne ocieplenie. Zdecydowana większość wierzy, że jest ono faktem. Połowa badanych obarcza odpowiedzialnością za obecny stan rzeczy naturę oraz działania człowieka. Co trzeci respondent jest zdania, że to ludzie są odpowiedzialni za globalne ocieplenie. W tej grupie większy odsetek stanowią mężczyźni (39%) niż kobiety (28%), jak również mieszkańcy największych miast (42%).

Skutkiem globalnego ocieplenia najczęściej zauważanym przez Polaków jest występowanie większej liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych i ich następstw, takich jak powodzie czy pożary (72%). Polacy dostrzegają też wyższe temperatury i długotrwałe susze.

76% Polaków obawia się skutków globalnego ocieplenia, przy czym niespełna 1/3 obawia się ich bardzo. Znacznie rzadziej skutków globalnego ocieplenia obawiają się mężczyźni (26% nie obawia się) niż kobiety (11% nie obawia się).

Patrząc na grupy wiekowe, najwyższy odsetek osób, które nie obawiają się globalnego ocieplenia, jest w grupie 25–34 lata. Najniższy zaś w najmłodszej badanej grupie 18–24 lata. To, czego Polacy najbardziej obawiają się w kontekście globalnego ocieplenia, to: ekstremalne zjawiska pogodowe i ich konsekwencje, jak również wyższe temperatury i długotrwałe susze.

Polacy są zdania, że najczęstszymi przyczynami globalnego ocieplenia są rozwój przemysłu oraz produkcja energii z węgla. Co piąty uważa, że znaczenie ma hodowla zwierząt. Istnieją tutaj pewne różnice w zależności od grup wiekowych. Produkcja energii z węgla znacznie częściej wskazywana jest przez osoby z najmłodszej badanej grupy wiekowej 18–26 lat (62%). Z kolei hodowla zwierząt przez osoby z najstarszej badanej grupy 45–65 lat (23%). Nadmierna konsumpcja, czyli czynnik, na który mamy indywidualny wpływ, jest dużo częściej wskazywana przez osoby z najstarszej badanej grupy wiekowej (44%) niż z najmłodszej (37%).

Świadomość wpływu nadmiernej konsumpcji na klimat rośnie też wraz z wykształceniem respondentów, podobnie jak świadomość wpływu hodowli zwierząt. Mimo wysokiej świadomości zmian klimatycznych Polacy uważają, że mało kto ma na nie wpływ. Ponaddwukrotnie częściej jako wpływową wskazujemy politykę najbogatszych krajów niż np. przemysł i korporacje.

54% badanych Polaków jest zdania, że winnym globalnego ocieplenia jest węgiel i produkcja energii z tego surowca. Jak respondenci podchodzą do wydobycia węgla w Polsce? Na pytanie, czy Polska powinna zrezygnować z wydobywania węgla i dążyć do uruchomienia jak największej liczby źródeł energii odnawialnej, 59% osób odpowiedziało, że tak, powinna zrezygnować (25% zdecydowanie tak, 34% raczej tak). 23% badanych jest przeciwko rezygnacji z wydobycia węgla, a niemal co piaty (18%) nie ma na ten temat zdania.

Największymi zwolennikami rezygnacji z wydobycia węgla i dążenia do uruchomienia jak największej liczby źródeł energii odnawialnej są osoby z najmłodszej i najstarszej badanej grupy wiekowej.

O badaniu
Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online zrealizowane na ePanel.pl) na próbie populacji Polaków w wieku 18–65 lat N=974. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS. Termin realizacji badania: 26 sierpnia – 2 września 2021 r.

Polacy obawiają się zmian klimatycznych

Polacy obawiają się zmian klimatycznych

14 września 2021

13 września 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
13.09.2021

Co trzeci dorosły Polak popiera działania rządu w odpowiedzi na kryzys na granicy z Białorusią. Wyniki badania

Od 2 września przy pasie granicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy, który został wprowadzony na mocy rozporządzenia prezydenta Polski. Rozporządzenie to jest odpowiedzią na sytuację na granicy, gdzie aktualnie przebywa grupa migrantów próbujących dostać się do Polski. Firma Inquiry zbadała, jak na sytuację na granicy polsko-białoruskiej zapatrują się Polacy i co myślą o działaniach podjętych w tym zakresie.