ARC Rynek i Opinia otwiera Laboratorium Analiz Badawczych
  • 0
  • 0
9.01.2017

ARC Rynek i Opinia otwiera Laboratorium Analiz Badawczych

W ARC Rynek i Opinia ruszyło Laboratorium Analiz Badawczych (LAB) – zespół ds. analiz i innowacji pod kierownictwem Michała Dubrawskiego. Zadaniem LAB-u jest wsparcie zespołów badawczych w zakresie projektowania i przeprowadzania oferowanych klientom analiz oraz rozwijanie nowych produktów badawczych.

Zespół, który powstał na początku grudnia 2016 r., ma skupiać i rozwijać kompetencje badawczo-analityczne firmy. To interdyscyplinarna jednostka łącząca pracowników o różnorodnych kompetencjach i doświadczeniu – w badaniach, analityce czy programowaniu.

LAB działa na styku wielu obszarów. Tworzy centrum kompetencyjne, doskonalące standardy w zakresie metod zbierania, analizy i przetwarzania danych. Rozwija też nowe produkty badawcze. Wspiera projekty zarówno na etapie konsultacji przygotowanych ofert, jak i projektowania oraz przeprowadzania konkretnych analiz w już realizowanych badaniach.

Zarząd ARC Rynek i Opinia dał nam dużą przestrzeń i środki do działania. Dzięki temu mamy możliwość realizacji śmiałych pomysłów i podejmowania się przedsięwzięć, na których zrealizowanie w innych działach brakowałoby czasu. Kreatywne podejście do odpowiadania na pytania klientów za pomocą różnorodnych technik badawczych i analiz to właśnie to, co wyróżnia LAB – podkreśla Michał Dubrawski, kierownik LAB-u, badacz z wieloletnim doświadczeniem.

Ewa

7 miesięcy temu

Fantastycznie!

Michał - wielkie gratulacje! :)

9 stycznia 2017

Reklama

8 stycznia 2017

5 stycznia 2017

Reklama