Aplikacja do medytacji zamiast wyższych wypłat – pracownicy Starbucksa niezadowoleni z nowych świadczeń pozapłacowych
  • 0
  • 2
9.01.2020

Aplikacja do medytacji zamiast wyższych wypłat – pracownicy Starbucksa niezadowoleni z nowych świadczeń pozapłacowych

Na początku stycznia Starbucks poinformował, że w ramach pracowniczych świadczeń pozapłacowych udostępni zatrudnionym w USA i Kanadzie bezpłatną subskrypcję w aplikacji mindfulness Headspace. Tymczasem sami zatrudnieni wskazują, że oczekiwaliby od firmy innego rodzaju wsparcia.

Udostępnienie aplikacji do medytacji jest kontynuacją działań Starbucksa związanych ze zdrowiem psychicznym. Firma zapoczątkowała je jesienią 2019 r. Powstało m.in. internetowe forum dla pracowników, a managerowie kierowani byli na szkolenia dotyczące zdrowia psychicznego.

Niektórzy pracownicy oczekują jednak innego rodzaju wsparcia od sieci kawiarni. Anonimowo w rozmowie z „Business Insiderem” twierdzą, że to tylko powierzchowne działania mające przykryć prawdziwy problem.

Jak mówi jedna z amerykańskich pracownic, w kawiarni, w której jest zatrudniona, pod koniec 2019 r. nastąpiły cięcia. Sprawiło to, że wykonywanie pracy stało się bardziej wyczerpujące. Pracownica wspomina, że w niektóre dni na popołudniowej zmianie pracowały tylko trzy osoby.

Zdaniem innego pracownika nowe świadczenie to po prostu próba zwalczania przez Starbucksa złej prasy związanej z brakiem personelu i zwiększoną presją na wydajność.

Według tego rozmówcy w jego kawiarni często brakuje jednej lub dwóch dodatkowych osób pracujących w godzinach szczytu. Powoduje to znaczny stres dla reszty zatrudnionych.

W jego opinii firma powinna skoncentrować się na toksycznym środowisku pracy oraz wysokości pensji. Jak przekonuje, wielu pracowników Starbucksa nie ma bezpieczeństwa mieszkaniowego i środków na zakup żywności.

Nie prosiliśmy o aplikację do medytacji. Chcemy być w stanie zapłacić czynsz – mówi.

Starbucks nie potwierdza, jakoby prowadził redukcję zatrudnienia w skali ogólnokrajowej. Tymczasem problemy kadrowe są od dłuższego czasu przedmiotem dyskusji pracowników sieci kawiarni. Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się w 2017 r. „Business Insider” na swych łamach cytował wówczas petycję pracowników do kierownictwa Starbucksa.

Niedostatek personelu ponownie pojawił się jako temat rozmów pracowników firmy w ostatnich tygodniach. Od początku grudnia 2019 r. ponad 2 tys. dodatkowych osób podpisało tę samą petycję, co podniosło całkowitą liczbę podpisów do ponad 23,5 tys.

Pracownicy twierdzą, że problemy z niedoborem personelu utrzymują się. Zdaniem niektórych w części kawiarni sytuacja pogorszyła się w ostatnich miesiącach.

Źródło: www.businessinsider.com

  • 2
Starbucks oferuje pracownikom aplikację do medytacji

Starbucks oferuje pracownikom aplikację do medytacji

Starbucks oferuje pracownikom aplikację do medytacji

9 stycznia 2020