Aktywizm marek budzi emocje. Konsumenci podzieleni w sprawie tęczowych logotypów – badanie Wavemakera
 • 0
 • 5
8.09.2020

Aktywizm marek budzi emocje. Konsumenci podzieleni w sprawie tęczowych logotypów – badanie Wavemakera

Angażowanie się marek w kwestie polityczne i światopoglądowe budzi mieszane uczucia polskich konsumentów – pokazuje badanie firmy Wavemaker. Przeważają zwolennicy aktywizmu, którzy twierdzą, że firmy też muszą brać odpowiedzialność za to, jak wygląda świat. Negatywnie usposobieni (mniejszość, ale istotna) uważają, że firmy powinny skupić się na produktach, a aktywizm postrzegają jako działanie dla zysku.

To ważne – twierdzą konsumenci, by produkty, które kupują, powstawały z poszanowaniem praw zwierząt, pracowników, środowiska czy bez udziału dzieci jako siły roboczej. Lwia część polskich internautów oczekuje od marek takich postaw. Ale jednocześnie już tylko połowa uważa za istotne kupowanie produktów od firm prezentujących zbliżony do nich światopogląd. Ponad 40% badanych pozytywnie ocenia zaś to, że firmy i korporacje zabierają głos w sprawach społeczno-politycznych.

Aktywizm marek budzi emocje. Konsumenci podzieleni w sprawie tęczowych logotypów – badanie Wavemakera

Cztery spośród badanych tematów okazują się najbliższe polskim konsumentom. Są nimi:

 • obrona praw dzieci,
 • ochrona środowiska,
 • pomoc ubogim,
 • wolność słowa.

Co ciekawe, we wszystkich analizowanych kwestiach, od równości płci po ekologię, mężczyźni przejawiają większy sceptycyzm względem zaangażowania marek.

Aktywizm marek budzi emocje. Konsumenci podzieleni w sprawie tęczowych logotypów – badanie Wavemakera

Sceptycy, których nie przekonuje aktywizm marek, uważają, że firmy powinny skupić się na swojej podstawowej działalności – tworzeniu produktów. Często mają też podejrzenia, że intencje brandów mają czysto merkantylne podstawy. Konsumenci, którzy przychylnie podchodzą do angażowania się marek w kwestie społeczno-polityczne, uważają, że firmy też są odpowiedzialne za świat, w którym żyjemy. Lubią też, kiedy marki są im bliskie światopoglądowo.

Aktywizm marek budzi emocje. Konsumenci podzieleni w sprawie tęczowych logotypów – badanie Wavemakera

Wavemaker w badaniu aktywizmu marek nieco głębiej przyjrzał się kwestii okazywania wsparcia społeczności LGBT+. Sam gest zmiany logotypu na tęczowy (część firm obchodzi w ten sposób Miesiąc Dumy LGBT+) docenia niespełna 38% badanych. Zbliżony odsetek jest obojętny. 26% kontestuje taką zmianę.

Ci, którym nie podobają się tęczowe logotypy, najczęściej twierdzą, że są po prostu przeciwni jakiemukolwiek wspieraniu społeczności LGBT+ (to około połowy sceptyków). Niemal co trzeci z nich podejrzewa czysto marketingowe intencje firm, które takim działaniem chcą budować wizerunek, a nie świadczyć realną pomoc.

Ranking marek, które najmocniej kojarzą się ze wsparciem LGBT+, otwierają międzynarodowe brandy rozrywkowo-technologiczne.

Aktywizm marek budzi emocje. Konsumenci podzieleni w sprawie tęczowych logotypów – badanie Wavemakera

Jeśli chodzi o wspieranie społeczności LGBT+ przez marki, grupą wyraźnie częściej wyrażającą aprobatę dla takich postaw są ludzie młodzi. Co do zasady jednak badanie Wavemakera nie pozwala stwierdzić, że młodzi konsumenci (np. 16–24 lata) bardziej oczekują od firm ideowego podejścia i zaangażowania ich marek. Pozostaje to w sprzeczności z często powtarzanymi w branży opiniami.

Poprzez nasze badanie nie zabieramy głosu w kwestii zasadności angażowania marek w ważne tematy społeczne. Chcemy jedynie dołożyć trochę danych do gorącej dziś w branży dyskusji na temat aktywizmu i brand purpose. Badanie Wavemaker pokazuje wprawdzie uświadomione i poprzedzone namysłem wskazania konsumentów, którzy na co dzień zaangażowania marek nie analizują aż tak mocno. Bez wątpienia jednak wyczuwalny sceptycyzm części Polaków powinien dać do myślenia firmom, które kwestię aktywizmu marek traktują czasem zbyt „handlowo” – mówi Paweł Gala, szef Wavemaker.

O badaniu
Badanie realizowano metodą CAWI na grupie 1000 Polaków z dostępem do Internetu w sierpniu 2020 r.

 • 1
aktywizm marek budzi emocje. Konsumenci podzieleni w sprawie tęczowych logotypów

Jak konsumenci w Polsce oceniają aktywizm marek, zwłaszcza zaangażowanie w kwestie LGBT+?

7 września 2020

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
7.09.2020

47. edycja Programu CIM startuje 23 października w Warszawie

Już 23 października w Warszawie startuje 47. edycja Programu Zaawansowanego CIM. To roczne szkolenie dla profesjonalnych marketerów, akredytowane przez brytyjski The Chartered Institute of Marketing. W tym roku na uczestników czeka 6 modułów tematycznych szkolenia. Zajęcia poprowadzą m.in. dr Jacek Pogorzelski, Artur Maciorowski, dr hab. Robert Kozielski, Beata Michalska-Dominiak i Tadeusz Żórawski. A zatem, może to dobry moment na rozwinięcie kompetencji marketingowych.