Akcja ODROdzenie na rzecz nowego życia w Odrze
  • 1
  • 1
26.08.2022

Akcja ODROdzenie na rzecz nowego życia w Odrze

Społeczną inicjatywę ODROdzenie zawiązał ekolog Dominik Dobrowolski z fundacją „Wroc ma Moc” oraz bankiem Credit Agricole. Celem jest odbudowanie ekosystemu Odry i odtworzenie jej funkcji turystycznych i gospodarczych.

Społeczna akcja ODROdzenie ma na celu zebranie co najmniej 100 tys. zł na wyhodowanie miliona ryb różnych gatunków. Staną się one początkiem nowego życia w Odrze. Pieniądze zbierane są na Siepomaga pod adresem: siepomaga.pl/odrodzenie.

Organizatorzy akcji skonsultowali swoje plany z naukowcami, przyrodnikami i ekologami. Działania będą też koordynowane we współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim.

– Chcemy prowadzić szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną na temat wszystkich funkcji, jakie pełni rzeka. Będziemy uczyć o gatunkach odrzańskich roślin i zwierząt, przekonywać o zaletach turystyki i rekreacji nad wodą, a także podkreślać zalety renaturyzacji rzeki, czyli jej „zdziczenia” – informuje Przemysław Przybylski, rzecznik Credit Agricole.

  • 1
Akcja ODROdzenie na rzeczy wyhodowania miliona nowych ryb do Odry

Akcja ODROdzenie na rzeczy wyhodowania miliona nowych ryb do Odry

 

26 sierpnia 2022

25 sierpnia 2022