Advalue wprowadza na rynek markę specjalizującą się w marketingu zaangażowanym społecznie
  • 1
  • 1
12.05.2021

Advalue wprowadza na rynek markę specjalizującą się w marketingu zaangażowanym społecznie

Advalue to agencja zintegrowanej komunikacji marketingowej, która od wielu lat pracuje nad kampaniami dla marek chcących zaangażować się społecznie. Mając na uwadze rosnącą świadomość konsumentów i potrzeb rynku, firma zdecydowała się wydzielić część biznesu pod nazwą Advalue Engaged, poświęconą wyłącznie projektom z zakresu marketingu zaangażowanego społecznie. Zarządzanie tą częścią agencji objęła Katarzyna Hryćko-Górnicka, związana z firmą od ponad sześciu lat.

Nowa marka ma wyróżnić ofertę agencji w obszarze marketingu zaangażowanego i jeszcze lepiej budować społeczną odpowiedzialność brandów. Po trzynastu latach działalności agencji to naturalny krok w rozwoju naszej oferty, która odpowiada na potrzeby naszych klientów i rynku – mówi dyrektor zarządzająca Advalue Engaged.

Swoją misję i specjalizację, czyli zaangażowanie w zrównoważony rozwój biznesu i planety, agencja podkreśla w filmowym manifeście. Głosu do niego użyczyła Krystyna Czubówna.

Advalue Engaged składa się z zespołu ekspertów odpowiedzialnych za tworzenie rozwiązań strategicznych i kreatywnych oraz ich realizację. W codziennej pracy skupia się on na zdobywaniu know-how na temat trendów i problemów społecznych oraz rosnącej świadomości i wrażliwości konsumentów. Agencja prowadzi też networking z organizacjami trzeciego sektora. Chce poznawać ich problemy i potrzeby i włączać biznes w ich wartościowe inicjatywy.

Zainteresowanie agencji obejmuje całe spektrum zagadnień i problemów społecznych:

  • równość i prawa człowieka, zwłaszcza osób słabych i wykluczonych,
  • prawa zwierząt,
  • ochronę środowiska,
  • sprawiedliwy handel,
  • zrównoważony rozwój biznesu.

Do zrealizowanych ostatnio kampanii Advalue Engaged należy m.in. program edukacyjny „PrzyGotujmy lepszy świat” realizowany dla marki Knorr. Dzieci uczą się w nim, że nawyki żywieniowe mają fundamentalny wpływ na kondycję planety.

Innym przykładem kampanii zaangażowanej jest inicjatywa połączenia mocy marki Lipton i Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – projekt ten był realizowany z sukcesem przez kilka lat.

Razem z fundacjami i organizacjami Advalue angażuje się też w projekty pro bono, których celem jest uświadamianie społeczeństwu wagi niektórych kwestii. W trudnych warunkach pandemii wspólnie z Ogólnopolską Organizacją Kwiat Kobiecości agencja zrealizowała spoty z Anną Dereszowską do kampanii edukującej o konieczności profilaktyki raka jajnika.

Inwestowanie w działania budujące pozytywny wizerunek marki dają długofalowe korzyści. Świadomość zarządzających firmami i marketerów na temat oczekiwań konsumentów i rynku rośnie bardzo szybko. Większość firm już wie, że konsumenci są świadomi skutków dokonywanych wyborów, coraz wrażliwsi na otaczający ich świat i na stan ich zdrowia. Rośnie znaczenie ekologii. Coraz chętniej kupujemy produkty naturalne, wytworzone lokalnie i w sposób nieszkodliwy dla planety. Oferta i dostępność takich produktów również rośnie – mówi Katarzyna Hryćko-Górnicka.

Advalue Engaged pracuje zarówno dla korporacji, jak i dla mniejszych firm. Tworzy rozwiązania BSR-owe także dla start-upów i organizacji pozarządowych. Dla specjalistów marketingu przygotowała warsztaty poświęcone budowaniu kierunku zaangażowania marki.

  • 1
Advalue Engaged

Advalue Engaged – agencja marketingu zaangażowanego społecznie

12 maja 2021