89% Polaków słyszało o prawie do odstąpienia od umowy, a 47% dokładnie wie, na czym ono polega. Badanie SW Research
  • 0
  • 2
16.03.2021

89% Polaków słyszało o prawie do odstąpienia od umowy, a 47% dokładnie wie, na czym ono polega. Badanie SW Research

W ramach Światowego Dnia Praw Konsumenta obchodzonego 15 marca firma SW Research przyjrzała się znajomości prawa do odstąpienia od umowy kupna produktu przez Internet wśród Polaków. 89% Polaków słyszało o nim, ale tylko 47% wie, na czym to prawo polega.

89% Polaków słyszało o prawie do odstąpienia od umowy kupna produktu przez Internet. Prawie 2/3 badanych (64%) deklaruje, że zna to prawo i wie, na czym ono polega. Z kolei 1/4 respondentów (25%) słyszała o tym prawie, ale nie wie, na czym ono polega. Co dziesiąty Polak (11%) nigdy nie słyszał o tym prawie konsumenta.

Spośród osób, które deklarują, że wiedzą, na czym polega prawo do odstąpienia od umowy, 73% poprawnie wskazuje, że na skorzystanie z tego prawa konsument ma 14 dni. Odsetek Polaków, którzy dokładnie znają to prawo, wynosi zatem 47%.

Dokonywanie zwrotów zakupów internetowych przez Polaków
87% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego roku dokonało zakupów przez Internet. Spośród tych osób więcej niż co trzecia (37%) chciała dokonać zwrotu. Wraz z wiekiem konsumentów odsetek ten maleje. 49% badanych do 24. roku życia chciało zwrócić kupiony przez Internet produkt vs 28% osób w wieku powyżej 50 lat.

Chęć zwrotu nie zawsze przekłada się na jego faktyczne dokonanie. 9% Polaków, którzy chcieli zwrócić produkt kupiony przez Internet w ciągu ostatniego roku, nie udało się tego zrobić.

O badaniu
Prezentowane wyniki pochodzą z badania omnibusowego OmniWatch48, zrealizowanego 9 i 10 marca 2021 r. metodą wywiadów online (CAWI) na próbie 1031 Polaków.

  • 2
Jak wielu z nas słyszało o prawie do odstąpienia od umowy?

Jak wielu z nas słyszało o prawie do odstąpienia od umowy?

Jak wielu z nas słyszało o prawie do odstąpienia od umowy?

15 marca 2021