73% dyrektorów marketingu cofnie się do strategii niskiego ryzyka i niskich zwrotów w 2021 r. Badanie Gartnera
 • 0
 • 2
26.01.2021

73% dyrektorów marketingu cofnie się do strategii niskiego ryzyka i niskich zwrotów w 2021 r. Badanie Gartnera

Badanie firmy Gartner przeprowadzone wśród dyrektorów marketingu ujawnia sprzeczność między ich niską skłonnością do ryzyka a chęcią zmian strategii, które opracowano wcześniej. 73% CMO w celu napędzania wzrostu w 2021 r. będzie polegać na obecnych klientach, a nie na rozwoju na nowych rynkach.

Z „CMO Strategic Priorities Survey 2021” wynika, że 39% CMO planuje zwiększenie sprzedaży istniejących produktów dotychczasowym klientom. Z kolei 34% w 2021 r. wprowadzi nowe produkty skierowane do obecnych klientów.

To podejście zakłada niskie ryzyko, a zatem jest uzasadnione w kontekście burzliwego roku 2020. Jest ono jednak sprzeczne z pragnieniem dyrektorów marketingu, aby na nowo opracować i zmienić skalę kluczowych strategii stworzonych w ciągu ostatniego roku.

Skoncentrowanie się na obecnych klientach niesie z sobą szereg korzyści dla CMO, a mianowicie niski koszt i niskie ryzyko. Ale niskiemu ryzyku towarzyszy stosunkowo niski zwrot. Jednocześnie obserwujemy, że dyrektorzy marketingu są zbyt ambitni, jeśli chodzi o zmiany, jakie spodziewają się wprowadzić w sposobie interakcji ich organizacji z klientami. Ze względu na skalę ostatnich zmian, jakich organizacje doświadczyły w wyniku Covid-19, dyrektorzy marketingu muszą zadbać o to, by ich własne podejście strategiczne było dopasowane do aspiracji przedsiębiorstwa – powiedział Jay Wilson, wiceprezes analityk w dziale marketingu firmy Gartner.

W ankiecie przeprowadzanej wśród 381 marketerów od września do października 2020 r. firma Gartner zbadała 11 kluczowych strategii marketingowych, które mogą zostać:

 • przeskalowane w celu przyspieszenia wzrostu,
 • odkryte na nowo dla uzyskania lepszej pozycji po pandemii,
 • przywrócone do poziomów sprzed pandemii,
 • obniżone poniżej poziomu sprzed pandemii,
 • odesłane do lamusa, ponieważ nie są już zrównoważone.

Połowa respondentów stwierdziła, że zamierza zmienić skalę lub wymyślić na nowo 6 z jedenastu strategii. Prawie jedna trzecia (31,8%) planuje przeskalowanie lub ponowne wymyślenie ośmiu z jedenastu strategii.

Dyrektorzy marketingu nie mogą wymyślić wszystkiego na nowo i ponownie skalować, a jednocześnie skutecznie działać i zachować elastyczność w roku, który zapowiada więcej wyzwań. Ci, którzy próbują wymyślić zbyt wiele na nowo, ryzykują, że nie zrobią niczego dobrze. Jednocześnie zaś przeciążają swoje zespoły – ostrzega Augie Ray, wiceprezes analityk w dziale marketingu firmy Gartner.

Zdaniem firmy doradczej, aby osiągnąć największe zyski w 2021 r., CMO powinni wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Bycie selektywnym. Dyrektorzy marketingu muszą nadać priorytet temu, co zdecydują się odkryć na nowo, czemu zmienią skalę, co zmniejszą, wycofają lub przywrócą do poziomu sprzed pandemii. Powinni skupić się na wysiłkach, które są najistotniejsze w perspektywie krótkoterminowej i najlepiej dostosowane do ich strategii rozwoju na 2021 r. Jednocześnie też najlepiej dostosowane do możliwości i zasobów ich organizacji. Reszta powinna zostać opóźniona, przesunięta na dalsze pozycje lub delegowana.
 • Dokumentowanie decyzji. CMO powinni upewnić się, że każda decyzja o ponownym wymyśleniu, zmianie skali, zmniejszeniu, wycofaniu lub powrocie do poziomów sprzed pandemii jest odpowiednio udokumentowana dla innych interesariuszy. Pozostali członkowie kadry kierowniczej zyskają wtedy pewność, że priorytety marketingu będą skupione na inicjatywach najbardziej dochodowych.
 • Scenariusz. Dyrektorzy marketingu powinni przejść w tryb planowania scenariuszowego. W ten sposób będą wspierać stały cykl iteracyjnych dostosowań dyktowanych przez rozwój sytuacji gospodarczej w 2021 r.

Źródło: www.gartner.com

 • 2
„CMO Strategic Priorities Survey 2021”

Źródło: „CMO Strategic Priorities Survey 2021”

„CMO Strategic Priorities Survey 2021”

26 stycznia 2021

25 stycznia 2021

 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
25.01.2021

Stowarzyszenie Agencji Public Relations prezentuje program działań na 2021 r.

Dwa programy szkoleniowe dla pracowników agencji członkowskich, rozwój think tanku PR, publikacje poradnikowe i nowy konkurs branżowy – to niektóre z punktów programu działań Stowarzyszenia Agencji Public Relations na 2021 r. Organizacja w tym roku także m.in. przedstawi standardy branży usług PR, zamierza zorganizować kongres branżowy, promować sektor usług PR w ośrodkach regionalnych oraz rozwinąć współpracę z uczelniami.