64% pracowników bardziej ufa robotom niż swoim przełożonym – pokazuje badanie Oracle i Future Workplace
  • 0
  • 0
18.10.2019

64% pracowników bardziej ufa robotom niż swoim przełożonym – pokazuje badanie Oracle i Future Workplace

Ludzie bardziej ufają robotom niż swoim przełożonym – to wniosek z drugiego dorocznego badania „AI at Work”, przeprowadzonego przez Oracle i firmę Future Workplace. Według raportu sztuczna inteligencja zmieniła relację między ludźmi i technologią w miejscu pracy. Zmieniła także rolę działów kadr i ich kierownictwa w przyciąganiu, zatrzymywaniu i rozwoju wykwalifikowanych pracowników.

Obawy o wpływ sztucznej inteligencji na stanowiska pracy są dość powszechne. Tymczasem pracownicy, menedżerowie i kierownicy działów kadr na całym świecie coraz częściej stykają się z SI w swoich firmach. Wielu z nich przyjmuje ją z zadowoleniem i optymizmem.

Sztuczna inteligencja staje się w przedsiębiorstwach coraz powszechniejsza. Z jakiejś formy tej technologii korzysta 50% pracowników. Dla porównania, w ubiegłym roku było to 32%. Pracownicy w Chinach (77%) i Indiach (78%) mają do dyspozycji sztuczną inteligencję dwukrotnie częściej niż ci we Francji (32%) i w Japonii (29%).

Większość (65%) pracowników z optymizmem, entuzjazmem i wdzięcznością przyjmuje robota jako swojego współpracownika. Prawie jedna czwarta twierdzi, że ich relacja ze sztuczną inteligencją w miejscu pracy jest przyjacielska i przynosi im satysfakcję.

Z największym entuzjazmem podchodzą do sztucznej inteligencji pracownicy w Indiach (60%) i Chinach (56%). Na kolejnych miejscach w tym zestawieniu znalazły się: Zjednoczone Emiraty Arabskie (44%), Singapur (41%), Brazylia (32%), Australia i Nowa Zelandia (26%), Japonia (25%), Stany Zjednoczone (22%), Wielka Brytania (20%) i Francja (8%).

Mężczyźni oceniają sztuczną inteligencję w miejscu pracy pozytywniej niż robią to kobiety. Z optymizmem podchodzi do niej 32% mężczyzn i 23% kobiet.

Coraz częstsze wdrażanie sztucznej inteligencji w firmach ma znaczny wpływ na sposób interakcji między pracownikami i ich przełożonymi. Zmienia to tradycyjną rolę działów kadr i ich kierownictwa.

64% badanych miałoby większe zaufanie do robota niż do swojego przełożonego. Połowa poprosiłaby o radę robota, a nie menedżera. Najwięcej pracowników ufa w większym stopniu robotom niż kierownictwu w Indiach (89%) i Chinach (88%). Kolejne kraje w tym rankingu to: Singapur (83%), Brazylia (78%), Japonia (76%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (74%), Australia i Nowa Zelandia (58%), Stany Zjednoczone (57%), Wielka Brytania (54%) i Francja (56%).

Do sztucznej inteligencji, a nie do przełożonego zwróciłoby się więcej mężczyzn (56%) niż kobiet (44%).

82% uczestników badania uważa, że roboty wykonują pewne zadania lepiej niż ich przełożeni. Na prośbę o podanie konkretnych czynności ankietowani odpowiedzieli, że roboty są lepsze w:

  • dostarczaniu obiektywnych informacji (26%),
  • przestrzeganiu harmonogramów pracy (34%),
  • rozwiązywaniu problemów (29%),
  • zarządzaniu budżetem (26%).

Zapytani o sprawy, z którymi menedżerowie radzą sobie lepiej niż roboty, pracownicy jako trzy główne aspekty wymienili:

  • rozumienie ich uczuć (45%),
  • szkolenia (33%),
  • budowanie kultury pracy (29%).

Sztuczna inteligencja dopiero zaczyna wpływać na środowisko pracy. Aby wykorzystać najnowsze rozwiązania oparte na tej technologii, przedsiębiorstwa muszą skupić się na jej uproszczeniu i zabezpieczeniu. W przeciwnym razie ryzykują, że pozostaną w tyle – uważają twórcy analizy.

76% pracowników i 81% kierowników działów kadr uważa, że trudno jest dotrzymać kroku zmianom technologicznym w środowisku pracy. Pracownicy chcieliby, aby korzystanie ze sztucznej inteligencji było prostsze. Domagają się lepszych interfejsów użytkownika (34%), szkoleń w zakresie najlepszych procedur (30%) i narzędzi spersonalizowanych pod kątem ich zachowań (30%).

Najważniejsze obawy powstrzymujące pracowników przed korzystaniem ze sztucznej inteligencji w pracy to bezpieczeństwo (31%) i ochrona prywatności (30%). Cyfrowi tubylcy z pokolenia Z (43%) i milenialsi (45%) mają większe obawy o ochronę prywatności i bezpieczeństwo w pracy niż przedstawiciele pokolenia X (29%) i powojennego wyżu demograficznego (23%).

AI at Work 2019

#AI is winning more hearts and minds in the #workplace. Check out the new global 2019 #AIatWork study from Oracle and Future Workplace that highlights the changing relationship between people and #tech: http://oracl.info/KAJh50wLNZ6 #FutureofWork

Opublikowany przez Oracle Wtorek, 15 października 2019

Najnowsze rozwiązania z obszaru automatycznego uczenia i sztucznej inteligencji szybko stają się standardem. Powoduje to olbrzymie zmiany w interakcjach ludzi z technologią i ich współpracownikami. Z naszego badania wynika, że relacja między ludźmi i maszynami w pracy jest definiowana na nowo. Nie ma przy tym jednego, uniwersalnego sposobu na sprostanie tej zmianie.

Przedsiębiorstwa muszą współpracować ze swoimi działami kadr, aby spersonalizować podejście do wdrażania sztucznej inteligencji i spełnić zmieniające się oczekiwania swoich zespołów na całym świecie – komentuje Emily He, wiceprezes Oracle, dyrektor działu human capital management coud business group.

O badaniu
W badaniu wzięło udział 8370 pracowników, menedżerów i kierowników działów kadr firm z dziesięciu krajów.

18 października 2019

17 października 2019