Wyniki raportu „Barometr Retail” Future Mind - Marketing przy Kawie
50% polskich retailerów nie potrafi efektywnie wykorzystać danych konsumenckich – „Barometr Retail” Future Mind
  • 0
  • 1
16.06.2024

50% polskich retailerów nie potrafi efektywnie wykorzystać danych konsumenckich – „Barometr Retail” Future Mind

Tylko 9% respondentów deklaruje, że ma dokładnie zdefiniowaną strategię danych konsumenckich. 36% badanych twierdzi, że co prawda ma strategię, ale wymaga ona dalszej pracy. Takie wyniki przynosi badanie „Barometr Retail” firmy Future Mind.

Niemal 40% badanych dopiero zamierza stworzyć strategię i przyznaje, że jej brak utrudnia lub uniemożliwia efektywne działania w zakresie danych. Wiele organizacji wciąż także boryka się z podstawowymi problemami, takimi jak chociażby gromadzenie informacji demograficznych, które pozyskuje jedynie 12% ankietowanych.

Pomimo ogromnego potencjału w zakresie zbierania danych konsumenckich branża retail wskazuje na kilka głównych barier w ich monetyzacji:

  • brak odpowiednich procesów (50%),
  • ograniczone zasoby finansowe (38%),
  • niedostateczna jakość danych (38%),
  • niewystarczająca infrastruktura technologiczna (29%),
  • brak kompetencji w zakresie analizy danych (29%).

Największym wyzwaniem firm w obszarze danych konsumenckich jest przekonanie decydentów do inwestycji w ten obszar, a nie brak pomysłów na monetyzację. Spośród respondentów tylko 6,3% wskazało na brak pomysłów na monetyzację danych, natomiast kwestie kulturowe to sumarycznie 34,4% odpowiedzi ankietowanych.

Według ankietowanych ekspertów branży retail zarządzanie danymi, analityka i AI to obszar technologiczny, w który najwięcej firm zamierza zwiększać inwestycje. Obecnie najpopularniejszą metodą monetyzacji danych konsumenckich są programy lojalnościowe (66% wskazań).

W najbliższym roku może nastąpić jednak wzrost zainteresowania personalizacją komunikacji. Plany te są uzasadnione, ponieważ wśród największych szans dla branży retail respondenci biorący udział w „Barometr Retail” wymieniają wykorzystanie AI do personalizacji produktów, usług i komunikacji marketingowej (52% wskazań).

„Barometr Retail” Future Mind

Wyniki „Barometr Retail” Future Mind

15 czerwca 2024