40% Polaków wyda mniej niż zwykle na prezenty świąteczne. Badanie Payback Opinion PollWróć do 40% Polaków wyda mniej niż zwykle na prezenty świąteczne. Badanie Payback Opinion Poll