3/4 konsumentów na świecie martwi się inflacją, ale niemal połowa spodziewa się poprawy swojej sytuacji finansowej w ciągu 3 lat. Badanie Deloitte
 • 0
 • 1
26.05.2022

3/4 konsumentów na świecie martwi się inflacją, ale niemal połowa spodziewa się poprawy swojej sytuacji finansowej w ciągu 3 lat. Badanie Deloitte

Utrzymuje się bardzo wysoki odsetek Polaków deklarujących, że wojna na Ukrainie ma wpływ na ich codzienne życie. W kwietniowej edycji badania „Global State of the Consumer Tracker” opracowanego przez Deloitte tak wskazuje 96 proc. pytanych. Kolejny miesiąc z rzędu w odpowiedziach ankietowanych widać też trend malejących obaw konsumenckich, przede wszystkim dotyczących zagrożenia covidowego. Coraz powszechniej zastępuje je natomiast stres związany z pogarszającą się sytuacją finansową i niepokojami inflacyjnymi.

Trzydziesta odsłona badania „Global State of the Consumer Tracker” to druga fala ankiety przeprowadzona po ataku Rosji na Ukrainę. Respondenci ponownie bardzo wyraźnie wyrazili w niej obawy. Tylko 3 proc. ankietowanych Polaków ocenia, że wybuch wojny na Ukrainie w ogóle nie będzie miał wpływu na ich codzienne życie. Co dziesiąty wskazuje na delikatne zaniepokojenie tymi wydarzeniami. W obu wypadkach jest to spadek o 1 p.p. Rozwój wydarzeń za wschodnią granicą Polski trochę martwi 27 proc. pytanych, a 18 proc. – umiarkowanie. Do 41 proc. spadł odsetek (także o 1 p.p.) mówiących, że są bardzo zaniepokojeni możliwymi konsekwencjami inwazji na ich bieżącą sytuację.

W badaniu Deloitte ankietowani z Polski ponownie wskazywali konkretne obszary, w których spodziewają się odczuwać konsekwencje wojny

 • 69 proc. respondentów ocenia, że będzie ona miała znaczący wpływ na ceny paliw na stacjach benzynowych.
 • 62 proc., że na możliwość ogrzewania domów.
 • Wyraźnie ponad połowa (57 proc.), że na zwiększone wydatki na produkty spożywcze.

Mniej odpowiedzi dotyczy:

 • rosnących opłat za media (44 proc.),
 • odkładania na później poważniejszych zakupów (35 proc.),
 • ograniczonej dostępności niektórych towarów (30 proc.).

1/4 (24 proc.) pytanych uważa, że wojna ma zasadniczy wpływ na ich plany podróży międzynarodowych. Jest to też obszar najczęściej wskazywany jako ten, na który w ogóle zdaniem ankietowanych nie oddziałuje (29 proc.).

Światowe badanie konsumentów pokazuje, że generalnie utrzymuje się znaczące zaniepokojenie ankietowanych dotyczące inflacji

Kwiecień to kolejny miesiąc, gdy wspomina o tym 3/4 badanych. W ostatniej ankiecie takie wskazania ponownie najczęstsze są w RPA (89 proc., wzrost o 1 p.p.), Hiszpanii (86 proc., spadek o 2 p.p.) i Irlandii (85 proc., spadek o 1 p.p). Z największym optymizmem na kwestię inflacji patrzą natomiast respondenci z:

 • Chin – 57 proc. mówi o obawach,
 • Japonii – 58 proc.,
 • Korei Południowej – 60 proc.

Ta trójka państw nie zmieniła się względem poprzedniego badania. We wszystkich trzech przypadkach widać jednak pogorszenie nastrojów – wzrost obaw o odpowiednio 6 p.p., 2 p.p. i 3 p.p.

Obserwujemy wzrost obaw dotyczących wykorzystania limitów kart kredytowych – 2 p.p. różnicy w liczbie respondentów względem ostatniego badania do poziomu 52 proc. Zmniejszyła się za to liczba osób martwiących się ilością swoich oszczędności – zmiana o 2 p.p. Najwyższy poziom obaw w tym zakresie występuje w grupie wiekowej 35–54-latków.

Badanie wykazało też, że już ponad 53 proc. respondentów odkłada planowane zakupy na później i jest to wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2 p.p. Największe zmiany, o 4 p.p., występują u respondentów w wieku 35–54 lat oraz ponad 55-letnich. Pokazuje to, że polityka NBP podnoszenia stóp procentowych i obecna sytuacja gospodarcza dla wielu Polaków przekłada się na konsumpcję i zmniejszone bieżące wydatki – mówi Przemysław Szczygielski, partner, lider usług Deloitte dla sektora finansowego w Polsce.

Przy światowej średniej wskazań wynoszącej 47 proc. największymi optymistami pod względem możliwości poprawy sytuacji finansowej w ciągu najbliższych trzech lat są respondenci z Brazylii (78 proc.) i Indii (77 proc.). Zdecydowanie przeciwnego zdania są ankietowani z Japonii, gdzie tak uważa 15 proc. pytanych. Wyniki uzyskane wśród polskich respondentów (40 proc.) plasują się w środku stawki.

Stres związany z sytuacją finansową zastąpił obawy dotyczące pandemii

W ankiecie przeprowadzonej w Polsce wyraźnie widać, że to właśnie odczucia odnoszące się do sfery finansowej zastąpiły te skupiające się na pandemii czy kwestiach politycznych. Respondentów ostatniego badania Deloitte zapytano o powód większego niepokoju względem tygodnia wcześniejszego. W 61 proc. przypadków wymieniają oni właśnie stres związany z finansami. Tyle samo wskazań dotyczy zagadnień z obszaru politycznego. Trzecią najczęściej pojawiającą się odpowiedzią (41 proc.) jest sfera niepokojów społecznych. Pandemia uzyskała 27 proc. wskazań. Jest to odsetek niższy o 6 p.p. względem marca i o 18 p.p. w porównaniu z deklaracjami z lutego. Na finanse we wcześniejszych ankietach wskazywało odpowiednio 52 proc. i 41 proc. pytanych, a na politykę 69 proc. i 73 proc.

Odpowiedzi dotyczące nastrojów konsumenckich uzyskane na świecie potwierdzają:

 • coraz powszechniejsze przekonanie o opanowaniu pandemii,
 • malejące zaniepokojenie kwestiami dotyczącymi zagrożeń związanych z Covid-19.

Średnie deklarowane poczucie bezpieczeństwa podczas różnych aktywności wzrosło względem poprzedniej ankiety maksymalnie o 3 p.p. Tak się stało w przypadku:

 • wizyt w restauracjach (68 proc.),
 • korzystania z usług osobistych (66 proc.),
 • podróżowania samolotem (52 proc.),
 • udziału w wydarzeniach masowych (56 proc.).

O 2 p.p. podniosły się oceny dotyczące robienia zakupów w sklepach stacjonarnych (do 70 proc.) i to w takich okolicznościach konsumenci czują się najpewniej. Tylko o 1 p.p., do 64 proc., zwiększyło się zaufanie do usług hotelowych.

Analogicznie do wskazań uzyskanych globalnie ankietowani w Polsce najmniej pewnie czują się podczas podróży samolotem. Za bezpieczne uznaje to tylko 42 proc. pytanych. To w tej kategorii różnica między odpowiedziami jest największa, wynosi 10 p.p. W przypadku pozostałych aktywności nie jest to już tak wyraźne. Wizyty w restauracji nie obawia się 67 proc. ankietowanych, korzystania z usług osobistych – 65 proc., kupowania w sklepach stacjonarnych – 65 proc., a nocowania w hotelach 59 proc. W Polsce jedynie udział w imprezach masowych jest uznawany za bardziej bezpieczny niż na świecie. Tak ocenia 60 proc. respondentów – mówi Bartosz Bobczyński, partner, lider consumer industry Deloitte w Polsce.

Polacy rezygnują z zakupów w Sieci?

Spośród różnych aktywności to podczas zakupów w sklepach stacjonarnych konsumenci czują się najbezpieczniej. Widać to także w ponownym zwiększaniu się odsetka deklarujących całkowitą rezygnację z zakupów przez Internet. Preferencje te zależą jednak w dużej mierze od rodzaju nabywanych towarów.

Wyłącznie w sklepach stacjonarnych konsumenci w ciągu najbliższego miesiąca najczęściej zamierzają kupować:

 • produkty spożywcze (68 proc.),
 • leki (58 proc.),
 • artykuły pierwszej potrzeby (52 proc.),
 • środki higieny osobistej (47 proc.),
 • umeblowanie (31 proc.),
 • jedzenie na wynos z restauracji (25 proc.),
 • ubrania i obuwie (24 proc.).

Z drugiej strony nadal najczęściej tylko online kupowane są produkty z kategorii elektronika. Tak odpowiedziało 11 proc. pytanych, a przed miesiącem był to co dziesiąty.

Odchodzenie od całkowicie zdalnych zakupów najlepiej pokazuje malejące obawy konsumentów związane z osobistą wizytą w sklepach. O generalnej poprawie nastrojów kupujących świadczy też ponownie rosnący odsetek deklarujących większe wydatki na korzystanie z życia. W lutym tak odpowiedziało 44 proc. Polaków przy średniej na świecie wynoszącej 40 proc. W kwietniu już odpowiednio 45 i 42 proc. – mówi Bartosz Bobczyński.

Wysokie poczucie bezpieczeństwa w biurze, ale mniej możliwości pracy zdalnej

Poprawę deklarowanych nastrojów widać także wśród pracowników, którzy już od jakiegoś czasu wyraźnie wskazywali na chęć powrotu do pracy stacjonarnej. Odsetek ankietowanych z Polski, którzy czuliby się bezpiecznie, wykonując obowiązki służbowe w biurach, po kilku miesiącach w lutym ponownie przekroczył połowę. Tak uważało wtedy 55 proc. pytanych. Był to wzrost o 9 p.p. w porównaniu do poprzedniego badania. W kolejnej fali, w marcu, to wskazanie uległo dalszej poprawie – do 61 proc. Takie samo było w kwietniu. Przy czym miesiąc temu 13 proc. silnie się z tym zgadzało, a w ostatnim badaniu takich wskazań było 15 proc.

Co ciekawe jednak, w ciągu ostatniego miesiąca wyraźnie spadł odsetek ankietowanych z Polski twierdzących, że w ogóle mogą wykonywać pracę z domu. W marcu tak odpowiadało 45 proc., a w kwietniu 38 proc. respondentów.

Wraz z poprawą sytuacji pandemicznej obawy pracowników związane z zagrożeniem zdrowia schodzą na dalszy plan. W obecnej sytuacji kwestie zatrudnienia będą się jednak wiązały z całym zestawem nowych wyzwań. Z Polski wyjechało wielu pracowników z Ukrainy, którzy w obliczu wojny zdecydowali się wrócić do kraju. W związku z tym wiele branż zaczyna doświadczać braków w zatrudnieniu.

Z drugiej strony dramatyczny napływ do Polski osób uciekających przed wojną oznacza, że w takich sektorach, jak służba zdrowia czy edukacja potrzeba znacznie więcej pracowników. Musimy mieć świadomość, że krajobraz w obszarze talentów będzie się w najbliższym czasie bardzo zmieniał – mówi John Guziak, partner, lider zespołu ds. kapitału ludzkiego w Polsce, Deloitte.

Pełny raport w języku angielskim dostępny jest na stronie www.public.tableau.com.

O badaniu
Najnowsza fala badania została przeprowadzona pod koniec kwietnia 2022 r. Była to 30. edycja przeprowadzona globalnie i 24., w której wzięli udział konsumenci z Polski. W sumie eksperci Deloitte przebadali mieszkańców 22 krajów. Oprócz Polski byli to obywatele Australii, Belgii, Brazylii, Kanady, Chin, Danii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Indii, Irlandii, Japonii, Meksyku, Norwegii, RPA, Korei Południowej, Szwajcarii, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych.

 • 1
3/4 konsumentów na świecie martwi się inflacją

3/4 konsumentów na świecie martwi się inflacją

 

25 maja 2022

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
25.05.2022

Dzień Matki 2022: więcej niż połowa kobiet w Polsce uważa, że nasz kraj nie jest dobrym miejscem do tego, by nią zostać. Wyniki badania

Kobietolożka Katarzyna Pawlikowska wraz z agencją marketingową Garden of Words i firmą badawczą SW Research przeprowadziła przekrojowe badanie dotyczące postaw i wyborów Polek i Polaków w ostatnim roku. Między innymi zapytano kobiety w wieku 18–44 lata o to, dlaczego tak mało Polek decyduje się na posiadanie dzieci i założenie rodziny oraz co jest dla nich ważne oprócz macierzyństwa.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
25.05.2022

Raport odpowiedzialnego biznesu FOB z rekordową liczbą firm

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie. Premiera publikacji odbyła się 25 maja podczas 9. Targów CSR.