23 domy produkcyjne przystąpiły do Stowarzyszenia Producentów Reklamowych
 • 0
 • 1
14.04.2023

23 domy produkcyjne przystąpiły do Stowarzyszenia Producentów Reklamowych

Stowarzyszenie Producentów Reklamowych (SPR) zakończyło pierwszy etap przyjmowania członków. Obecnie zrzesza 23 domy produkcyjne.

Stowarzyszenie Producentów Reklamowych jest obecnie najliczniejszą organizacją w Polsce, reprezentującą studia produkujące filmy do komunikacji marketingowej. Powstało w kwietniu 2022 r. Jako cele przyjęło:

 • poprawę warunków pracy zespołów produkcyjnych i ekip zdjęciowych
 • wypracowanie etycznych zasad pracy
 • wzmocnienie eksperckiej roli producentów i kierowników produkcji w procesie powstawania filmów reklamowych
 • wzmocnienie atrakcyjności całej branży dla młodych pracowników

Do stowarzyszenia mogą przystąpić domy produkcyjne, które otrzymały rekomendację co najmniej dwóch aktualnych członków oraz podpisały zobowiązanie do przestrzegania statutu.

Obecnie SPR zrzesza 23 domy produkcyjne:

 • Baltica Film
 • Bites Studio
 • Dobro Film
 • Dynamo Film
 • F25
 • Feel Movie
 • Film Fiction
 • Filmokracja
 • Film Produkcja
 • Film Reaktor
 • Graffiti Film
 • HighNoon
 • Houdini Film
 • Lemon Films
 • Lucky Luciano
 • M5
 • Moon Films
 • Spokój Film
 • Tank Production
 • Timecode Film Production
 • Truskavka
 • Watchout Studio
 • Warsaw Witches Association

– Celem działania SPR jest reprezentowanie interesów szerokiego środowiska producentów filmów reklamowych. Widzimy bardzo wyraźnie problemy i wyzwania stojące przed naszą branżą. Współpracujemy z organizacjami branżowymi, reprezentującymi wszystkich interesariuszy rynku komunikacji marketingowej. Będziemy działać nad rozwiązaniem problemów i wypracowaniem wspólnych standardów.

Model funkcjonowania SPR oparty jest na angażowaniu w bieżące i długofalowe działania jak najszerszej reprezentacji członków. Dajemy możliwość współtworzenia realnych rozwiązań wszystkim producentom, niezależnie od wielkości firmy czy generowanego przez nią obrotu – powiedziała Magdalena Olak, prezes SPR.

SPR utrzymuje stały kontakt z organizacjami branżowymi, takimi jak Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Związek Filmowców Polskich. Także z CFP-E – międzynarodową organizacją zrzeszającą domy produkcyjne.

Zarząd w składzie: Magdalena Olak (prezes), Konrad Mikołajczyk (wiceprezes), Franciszek Rogala (wiceprezes), Natalia Strzałkowska (członek zarządu), Adrian Włodarski (członek zarządu), powołał 7 grup roboczych, które obecnie działają w najbardziej istotnych dla Stowarzyszenia obszarach:

 1. Grupa prawna (umowy i ujednolicony wzór karty castingowej).
 2. Grupa Film Crews (kontakty z przedstawicielami ekip filmowych, wdrażanie dobrych praktyk).
 3. Grupa Adgoesgreen & Kodeks etyczny (współpraca ze SKM SAR przy tworzenie katalogu „zielonych” rozwiązań, redukujących negatywny wpływ branży na środowisko).
 4. Grupa komunikacji i PR (kontakt z mediami branżowymi, wizerunek SPR, social media).
 5. Grupa BHP (wytyczne BHP podczas zdjęć jak i w pre- oraz postprodukcji).
 6. Grupa Zagranica (wymiana doświadczeń z organizacjami i podmiotami zagranicznymi; promocja członków SPR za granicą).
 7. Grupa Szkolenia i Warsztaty (opracowanie tematów i przeprowadzenie szkoleń dla członków SPR oraz podmiotów zamawiających filmy reklamowe).
 • 1
Logo Stowarzyszenia Producentów Reklamowych

Logo Stowarzyszenia Producentów Reklamowych

14 kwietnia 2023