Do 2021 r. wydatki firm na rozwój i wdrożenie systemów AI wyniosą w skali globalnej 200 mld dol. – prognozuje Deloitte
  • 0
  • 0
16.05.2018

Do 2021 r. wydatki firm na rozwój i wdrożenie systemów AI wyniosą w skali globalnej 200 mld dol. – prognozuje Deloitte

Dynamika wzrostu wydatków na wdrożenie systemów sztucznej inteligencji (AI) w latach 2017–2021 ma wynieść 50 proc. Oznacza to łączne wydatki na poziomie 200 mld dol. Inwestycje będą ponosić przedsiębiorstwa reprezentujące szeroki wachlarz branż: od służby zdrowia, poprzez handel, bankowość, aż do przemysłu wytwórczego. Takie są przewidywania ekspertów Deloitte zawarte w analizie „Cognitive technologies. A technical primer”.

Dotyczy to również robotyzacji. Z badania Deloitte „The robots are ready, are you?” wynika, że spośród tych firm, które znajdują się już na etapie wdrażania robotyki, 78 proc. oczekuje zwiększenia nakładów finansowych w ciągu kolejnych trzech lat. Ich inwestycje w tym obszarze pochłonęły dotychczas średnio 3,5 mln dol. Ci, którzy są w fazie pilotażu, zamierzają wydać na ten cel średnio 1,5 mln dol.

Zdaniem ekspertów Deloitte kilka czynników napędza rozwój technologii kognitywnych i robotyki. Są to przede wszystkim rosnące ilości danych, które firmy muszą przetworzyć. Do tego rozwój Internetu i możliwości chmur obliczeniowych sprawiają, że firmy są coraz bardziej obecne w sferze cyfrowej. Dodatkowo powstające algorytmy uczenia maszynowego pozwalają na wykorzystanie robotów w nowych rolach.

Rozbieżności pomiędzy teorią a praktyką
Zastosowanie automatyzacji, robotyki i sztucznej inteligencji w biznesie gwałtownie przyspiesza. 41 proc. dyrektorów HR biorących udział w globalnym badaniu Deloitte „Human Capital Trends. Rise of the social enterprise” ocenia ten temat jako bardzo ważny.

Prawie połowa (47 proc.) respondentów twierdzi, że ich organizacje są głęboko zaangażowane w projekty automatyzacji. 24 proc. wykorzystuje sztuczną inteligencję i robotykę do wykonywania rutynowych zadań, 16 proc. do podnoszenia ludzkich umiejętności, a 7 proc. do całkowitej restrukturyzacji.

W tym roku 42 proc. ankietowanych uważa, że sztuczna inteligencja będzie szeroko stosowana w ich organizacjach w ciągu 3–5 lat. Pomimo tych przewidywań tylko 17 proc. deklaruje zarówno znajomość koncepcji sztucznej inteligencji, jak i możliwości jej zastosowania w swoich firmach.

Barier wdrażania robotyki i sztucznej inteligencji wciąż nie brakuje. Do najpoważniejszych należy zaliczyć:

  • konieczność ich integracji z istniejącymi systemami,
  • brak zrozumienia wewnątrz firmy,
  • brak odpowiednio wykwalifikowanych kadr,
  • konieczność zmiany w zarządzaniu.

Robotyka umożliwia automatyzację powtarzalnych czynności. Pozwala jednocześnie skrócić czas realizacji procesów, ograniczyć liczbę błędów i obniżyć koszty w stopniu wyższym niż dotychczas wykorzystywanymi metodami. Wdrożenie robotów na dużą skalę musi być powiązane ze zmianą modelu operacyjnego. W nowej rzeczywistości wysokiej klasy specjaliści koncentrują się na rozwijaniu robotów, a nie jak dotychczas na realizacji procesów, które dzięki zastosowaniu nowych technologii są zautomatyzowane – mówi Paweł Zarudzki, starszy menedżer w dziale konsultingu Deloitte, lider zespołu robotyzacji i automatyzacji kognitywnej.

Rynek pracy dla ludzi i robotów
Z badań Deloitte wynika, że zdaniem firm roboty mogą zastąpić 1/5 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, a jednocześnie pozwalają na zwiększenie przychodów. W opinii menedżerów inwestycje w robotykę mają szansę zwrócić się już po niespełna 12 miesiącach. Inne szacunki, które pojawiają się w raporcie Deloitte „Automation is here to stay, but what about your workforce?”, mówią o tym, że roboty są w stanie zastąpić 16 proc. pracujących osób już do 2025 r.

Dyskusja o zagrożeniu dla rynku pracy ze strony robotów i sztucznej inteligencji trwa od kilku lat. Coraz częściej pojawia się również w Polsce. W 2017 r. 40 proc. badanych dyrektorów HR w Polsce twierdziło, że sztuczna inteligencja nie wpłynie na strukturę zatrudnienia w ich firmie. Rok później prawie 1/3 osób (31,5 proc.) uważa, że AI będzie miała znaczący wpływ na strukturę zatrudnienia.

Odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądał rynek pracy z zastosowaniem robotów i sztucznej inteligencji, nie jest jednoznaczna. W naszej opinii w ciągu najbliższych kilku lat miejsca pracy będą budowane wokół procesów i zadań. W dalszej kolejności będziemy zaś szukać do nich optymalnych rozwiązań, nie zakładając z góry, kto ma je wykonać: człowiek czy maszyna – dodaje Paweł Zarudzki.

16 maja 2018

15 maja 2018