11% marek potrafi efektywnie korzystać z danych klientów. Wyniki raportu
  • 0
  • 1
29.11.2019

11% marek potrafi efektywnie korzystać z danych klientów. Wyniki raportu

Rośnie popularność platform do analizy danych klientów (CDP). Mimo to badanie zlecone przez Oracle i przeprowadzone przez Forrester Consulting pokazało, że marki wciąż mają problem ze stworzeniem jednolitego widoku klienta. Według raportu „Getting Customer Data Management Right” marki chcą ujednolicić dane klientów. Mają jednak spore problemy z połączeniem danych różnego typu.

Użytkownicy produktów i usług oczekują od marek coraz bardziej spersonalizowanej obsługi. Jak zatem efektywnie korzystać z danych klientów? Ta umiejętność przestaje być opcją – staje się koniecznością.

  • 75% specjalistów ds. marketingu i reklamy uważa, że możliwość „poprawy obsługi naszych klientów” jest ważnym lub kluczowym celem wykorzystania danych o kontaktach z klientami.
  • 69% uważa, że ważne jest stworzenie ujednoliconego profilu klienta, obejmującego dane z różnych kanałów i urządzeń.
  • 64% stwierdziło, że wdrożyło platformę do analizy danych klientów w celu uzyskania jednego źródła, tak aby lepiej rozumieć klientów.

Marki, które skutecznie wykorzystują ujednolicone profile klientów, mają większe szanse na wzrost przychodów, rentowności oraz wartości klienta.

Te spośród marek, które umieją wykorzystywać platformy do analizy danych klientów, mają 2,5 raza większe szanse na zwiększenie całkowitej wartości klienta. W pytaniu o korzyści z ujednoliconego zarządzania danymi za najważniejsze korzyści uznano zwiększenie wydajności:

  • poszczególnych działów (np. reklamy, marketingu czy sprzedaży),
  • kanałów komunikacji (np. poczta elektroniczna, kanał mobilny, Internet, media społecznościowe).

Specjaliści ds. marketingu i reklamy rozumieją kluczową rolę, jaką odgrywają ujednolicone profile klientów w personalizacji obsługi klienta. Mimo to większość marek nie potrafi skutecznie wykorzystywać wielu różnych typów danych.

71% specjalistów ds. marketingu i reklamy uważa, że ujednolicony profil klienta odgrywa ważną lub kluczową rolę w personalizacji. Tymczasem tylko 11% marek potrafi skutecznie wykorzystywać wiele różnych rodzajów danych w ujednoliconym profilu klienta na potrzeby personalizacji, zapewniania spójnej obsługi we wszystkich kanałach oraz ogólnego zwiększenia wartości klienta i osiągnięcia innych wyników biznesowych.

69% respondentów zamierza w ciągu najbliższych dwóch lat zwiększyć inwestycje w platformy do analizy danych klientów.

Pełne opracowanie „Getting Customer Data Management Right” można przeczytać na stronie www.oracle.com po pozostawieniu danych.

O badaniu
Firma Forrester Consulting przeprowadziła internetową ankietę obejmującą 337 specjalistów z Europy i Ameryki Północnej. Są to osoby odpowiedzialne za dane klientów, analizy marketingowe oraz technologie marketingowe i reklamowe. Wśród uczestników badania znajdowali się decydenci na poziomie dyrektorskim lub wyższym, piastujący stanowiska w dziale reklamy lub marketingu.

  • 1
Niełatwo jest efektywnie korzystać z danych klientów

Raport Oracle wskazuje, że markom niełatwo jest efektywnie korzystać z danych klientów

29 listopada 2019