Petra-Anna Herhoffer

Petra-Anna Herhoffer

założycielka
Inlux

Pionierka branży konsultingowej rynku dóbr luksusowych w Niemczech. Doradza największym markom, łącząc siły z partnerami takimi jak EY czy Keylens Management Consultants.