Mateusz Janion

Mateusz Janion

adwokat, wspólnik zarządzający
Loewen Legal Hub

Zajmuje się doradztwem w sprawach spornych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów gospodarczych, procesów związanych z ochroną dóbr osobistych oraz postępowań grupowych. Jego praktyka obejmuje też doradztwo przy konstruowaniu i negocjowaniu umów oraz sporządzaniu dokumentów o zbliżonym do umów charakterze (takich jak regulaminy czy ogólne warunki umów) oraz doradztwo z zakresu prawa konkurencji, prawa konsumenckiego i zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Reprezentował podmioty należące do jednego z największych globalnych koncernów w skomplikowanych postępowaniach sądowych (w tym także w postępowaniach grupowych). Reprezentował przedsiębiorców w sprawach dotyczących sprzeczności polskiego ustawodawstwa gospodarczego z prawem UE, a także w postępowaniach toczących się przed Prezesem UOKiK oraz SOKiK. Kompleksowo doradzał przedsiębiorcom z branży e-commerce: zarówno prowadzącym sklepy internetowe, jak i działającym w formule marketplace.