Magdalena Szelągowska

Magdalena Szelągowska

prezes
Instytut Relacji i Standardów

W ramach IRiS wspiera firmy rynku B2B w modelowaniu procesów oraz wdrażaniu usprawnień, których celem jest wzrost jakości obsługi i satysfakcji klientów. Z wykształcenia psycholog. Od kilkunastu lat ekspert w zakresie kompleksowego zarządzania jakością. Kompetencje i specjalizacje: tworzenie biznesowych wskaźników jakościowych, kreacja, wdrażanie i pomiar standardów jakości obsługi oraz standardów pracy, badania satysfakcji i rekomendacji klienta, operacyjna praca na wynikach pomiarów jakości, tworzenie i implementacja narzędzi motywacyjnych, edukacyjnych i zarządczych. Certyfikowany Trener Biznesu. Wykładowca SGH – współzałożyciel kierunku zarządzanie satysfakcją klienta. Prelegentka podczas konferencji branżowych o tematyce jakościowej, wykładowczyni w ramach uczelnianego programu „Nauka praktyce – praktyka nauce”. Autorka w książki „Od standaryzacji obsługi po rekomendację klienta. Zarządzanie jakością obsługi klienta w praktyce”.