Łukasz Paw

specjalista w dziale marketingu
Grupa RMF

Zajmuje się analizami rynku digital na potrzeby wszystkich serwisów Grupy oraz analizą trendów związanych z konsumpcją mediów. Wcześniej przez 10 lat pracował w domach mediowych – Havas Media i Zenith. Członek grupy roboczej Audio-wideo w ramach IAB.