Konrad Hryniewicz

Konrad Hryniewicz

Metodolog.pl

Specjalista pracujący w obszarze analiz statystycznych w nauce i biznesie, a także metodologii badań ilościowych oraz eksperymentów Metodolog.pl. Doktorant Uniwersytetu Humanistycznego SWPS, zajmujący się naukowo badaniem efektywności marketingowej reklam, psychologią społeczną i psychologią osobowości.