Janusz Konopka

Janusz Konopka

prezes zarządu
Speedmail

Ekspert rynku usług pocztowych, od wielu lat związany z branżą dostarczania przesyłek. W firmie Speedmail, która jest największym w Polsce niezależnym operatorem pocztowym, obecny od początku jej istnienia. Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami świadczącymi usługi dystrybucyjne, transportowe, magazynowe, kurierskie i pocztowe. Ma praktyczne doświadczenie w budowaniu ogólnopolskich struktur logistycznych i zarządzaniu firmami o rozproszonej sieci terytorialnej. Absolwent m.in. Instytutu Zarządzania i Marketingu Politechniki Świętokrzyskiej, a także podyplomowych studiów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1999–2011 zawodowo związany z Grupą Kolporter, gdzie sprawował m.in. funkcje członka zarządu Kolporter SA, prezesa zarządu Kolporter Logistyka, prezesa zarządu Kolporter Express (K-Ex).