Jacek Kotarbiński

Jacek Kotarbiński

Ekonomista i ekspert marketingu, shopper marketingu, specjalista w zakresie strategii zarządzania marką, efektywności marketingu, zarządzania zespołami marketingu i sprzedaży oraz komercjalizacji innowacji. Popularyzator rynkologi. Od 1990 r. specjalizuje się w strategicznym i operacyjnym marketingu oraz wdrażaniu i komercjalizacji innowacji. Racjonalizuje procesy marketingu i sprzedaży, controllingu, zarządzania markami czy projektami marketingowymi. Pomaga w efektywniejszym zarządzaniu kosztami marketingu oraz zwiększaniu wartości i zyskowności firm. Jego pasją jest marketing terytorialny i marketing wewnętrzny. Jest doktorantem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego (2011–2014). Tematem jego dysertacji jest efektywność marketingu średnich i dużych firm.

Reklama