Anna Schneider

Anna Schneider

UX team leader, researcher
Symetria

Na co dzień zarządza zespołem projektantów i badaczy w agencji Symetria UX. Projekty prowadzi w duchu metodyki User Centered Design. Zainteresowana szczególnie zagadnieniami związanymi z procesami poznawczymi, komunikacją człowiek – komputer oraz nowoczesnymi formami komunikacji i obsługi klientów. Specjalizuje się w badaniach jakościowych m.in. testach użyteczności i indywidualnych wywiadach pogłębionych. Jest współautorką raportu „Chatboty w Polsce 2020”.