Anna Gorączka, Autor w serwisie Marketing przy Kawie
Anna Gorączka

Anna Gorączka

kierownik działu badań i analiz
Żabka Polska

Od 2006 r. związana z badaniami dla branży FMCG. Członek PTBRiO. Przez wiele lat pracowała w firmach FMCG na różnych stanowiskach w obszarze insightów i strategii. Obecnie w Żabka Polska odpowiada za zespół badań i analiz. Po godzinach rozwija nowe metodologie badawcze. Zainteresowania: gamification, wisdom of crowds, ekonomia behawioralna.