Różne oblicza wewnętrznego public relations

Jak motywować wolontariuszy? Jaka jest różnica w komunikacji wewnętrznej między korporacjami a instytucjami publicznymi? Jak to się stało, że w firmach IT tak wzrosła roszczeniowość pracowników? O tym pod koniec ubiegłego roku dyskutowali uczestnicy spotkania Komu Komunikacja, poświęconego wewnętrznemu PR.