Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowymPrzeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowymPrzeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowymPrzeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym
Anna Drabarz

Anna Drabarz

-

Anna Drabarz

Anna Drabarz

Granice działalności przedsiębiorców w świetle nowej ustawy
Od 21 grudnia 2007 r. przedsiębiorcy muszą konfrontować swoje strategie marketingowe i plany biznesowe oraz kształtowanie relacji z konsumentem z regulacjami nowej ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 r. nr 171 poz. 1206 – dalej: ustawa). Stanowi ona kolejny prawodawczy krok w tworzeniu wysokiego standardu ochrony konsumentów, który wymaga od przedsiębiorcy bardziej wnikliwej analizy swoich działań (ale także i zaniechań), oferowanych produktów oraz komunikatów promocyjnych. Ostrożność podmiotów stosujących praktyki rynkowe staje się tym bardziej niezbędna, że akt rodzi szereg wątpliwości i trudności interpretacyjnych, dając konsumentowi silniejsze instrumenty zaskarżania.

Obecnie możesz przeczytać
1 artykuł dziennie

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do

4915 artykułów, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

Rejestracja