„Podatek piwny” również od reklamy w punktach sprzedaży - Marketing przy Kawie
„Podatek piwny” również od reklamy w punktach sprzedaży„Podatek piwny” również od reklamy w punktach sprzedaży„Podatek piwny” również od reklamy w punktach sprzedaży„Podatek piwny” również od reklamy w punktach sprzedaży

„Podatek piwny” również od reklamy w punktach sprzedaży

„Podatek piwny” również od reklamy w punktach sprzedaży
Zbigniew Okoń

Zbigniew Okoń

-

partner, Kancelaria dLK Korus Okoń

Zbigniew Okoń

Zbigniew Okoń

partner
Kancelaria dLK Korus Okoń

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner w kancelarii dLK Korus Okoń. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa komputerowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji i reklamy. Autor, współautor i redaktor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zagadnień prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, nowych technologii i reklamy.

W ciągu ostatnich miesięcy zapadło kilku ważnych wyroków NSA dotyczących marketingu napojów alkoholowych. Jednym z nich jest wyrok z 31 marca 2015 roku (II FSK 707/13)1, odnoszący się do zakresu zastosowania tzw. podatku piwnego. To opłata od reklamy napojów alkoholowych, przewidziana w art. 13[2] Ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Czym jest podatek piwny
Szczególna opłata od reklamy napojów alkoholowych, wnoszona przez podmioty świadczące usługi reklamowe, została wprowadzona nowelizacją ustawy z dnia 28 marca 2003 roku. Wprowadzony nowelizacją przepis art. 13[2] był kilkakrotnie nowelizowany.

Zgodnie z art. 13[2] ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (u.w.t.) w obowiązującym brzmieniu „podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi”.

Obecnie możesz przeczytać
1 artykuł dziennie

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do

4915 artykułów, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

Rejestracja