Planowanie strategiczne, dwa podejścia: tradycyjne czy scenariuszowe?Planowanie strategiczne, dwa podejścia: tradycyjne czy scenariuszowe?Planowanie strategiczne, dwa podejścia: tradycyjne czy scenariuszowe?Planowanie strategiczne, dwa podejścia: tradycyjne czy scenariuszowe?
Zmiana jest trudna i wywołuje poczucie straty, ale daje coś w zamian (fot. Pixabay)

Planowanie strategiczne, dwa podejścia: tradycyjne czy scenariuszowe?

Planowanie strategiczne, dwa podejścia: tradycyjne czy scenariuszowe?
Marcin Kalkhoff

Marcin Kalkhoff

-

, BrandDoctor.pl

Marcin Kalkhoff

Marcin Kalkhoff

BrandDoctor.pl

Konsultant strategicznego zarządzania marką (BrandDoctor.pl). Współtwórca Klubu Strategów Marketingu, współautor książek „Strategia marketingowa” i „Praktyka brandingu”.

Planowanie strategiczne to przekształcanie ambicji w działania taktyczne. Najkrócej mówiąc, to znajdowanie drogi z punktu A do B. Do początku 2020 roku ten proces zakładał (jak się okazało – błędnie), że przyszłość będzie podobna do niedalekiej przeszłości, że jutro będzie podobne do dziś.

Tradycyjny proces planowania strategicznego składał się z kilku powtarzalnych etapów:

Zgromadzenie danych o firmie, jej otoczeniu, środowisku. Dane obejmowały finanse, konkurencję, technologię, kulturę itp.
Synteza danych z dwóch perspektyw: wewnętrznej (organizacji) i zewnętrznej, wskazująca silne i słabe strony, szanse i zagrożenia.
Urealnienie ambicji – co jest możliwe do osiągnięcia.

Obecnie możesz przeczytać
1 artykuł dziennie

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do

4915 artykułów, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

Rejestracja