Perspektywy rozwoju relacji między przedsiębiorcą a urzędemPerspektywy rozwoju relacji między przedsiębiorcą a urzędemPerspektywy rozwoju relacji między przedsiębiorcą a urzędemPerspektywy rozwoju relacji między przedsiębiorcą a urzędem

Perspektywy rozwoju relacji między przedsiębiorcą a urzędem

Perspektywy rozwoju relacji między przedsiębiorcą a urzędem
Michał Jaśniok

Michał Jaśniok

-

Michał Jaśniok

Michał Jaśniok

Artykuł przedstawia problem praktycznego stosowania marketingu relacji. Zawiera wyniki pogłębionych badań empirycznych prowadzonych wśród 18 urzędów miast i gmin zaopatrujących się na podstawie ustawy o finansach publicznych i zamówieniach publicznych.

Budowanie długotrwałych relacji rynkowych staje się jednym z najważniejszych czynników sukcesu w działalności b2b. Specyfika otoczenia przedsiębiorstw powoduje jednak, że próba wieloletniego wiązania się dostawcy z nabywcą może napotkać istotne ograniczenia. Dzieje się tak np. wtedy, gdy zamawiający zobowiązani są do dokonywania zakupów na podstawie ściśle określonych procedur postępowania, wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, a także o finansach publicznych.

Obecnie możesz przeczytać
1 artykuł dziennie

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do

4915 artykułów, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

Rejestracja