Nieoczekiwana zmiana pól (semantycznych)Nieoczekiwana zmiana pól (semantycznych)Nieoczekiwana zmiana pól (semantycznych)Nieoczekiwana zmiana pól (semantycznych)

Nieoczekiwana zmiana pól (semantycznych)

Nieoczekiwana zmiana pól (semantycznych)
Maciej Ślużyński

Maciej Ślużyński

-

Maciej Ślużyński

Maciej Ślużyński

Kontekst językowy może hasłu reklamowemu pomóc, może też zupełnie zepsuć pierwotne zamierzenia kreatywne. Autor wykorzystując przykłady udanych i nieudanych haseł reklamowych unaocznia zjawiska istotne dla prawidłowego odbioru komunikatu reklamowego.

Motto: „Ani IXI, ani OMO nie wypierze tak jak ZOMO”! – hasło z okresu stanu wojennego

Jedną z metod konstruowania haseł reklamowych jest wykorzystanie pól semantycznych jakiegoś wyrazu lub określenia (a nawet kontekstu kulturowego) i zbudowanie na tej podstawie ciągu skojarzeń, który ma spowodować lepsze zapamiętanie sloganu i w związku z tym podnieść jego skuteczność.

Obecnie możesz przeczytać
1 artykuł dziennie

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do

4915 artykułów, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

Rejestracja