Media społecznościowe + CRM = CRM społecznościowyMedia społecznościowe + CRM = CRM społecznościowyMedia społecznościowe + CRM = CRM społecznościowyMedia społecznościowe + CRM = CRM społecznościowy

Media społecznościowe + CRM = CRM społecznościowy

Media społecznościowe + CRM = CRM społecznościowy
Adam Vissing

Adam Vissing

-

Adam Vissing

Adam Vissing

×

Obecnie możesz przeczytać

1 artykuł dziennie

Zarejestruj się bezpłatnie,

aby otrzymać dostęp do 4915 artykułów

Masz już konto?
Zaloguj się
Media społecznościowe zdobyły silną pozycję jako nowe kanały komunikacji, co ma daleko idące konsekwencje dla współczesnych przedsiębiorstw. Wymiana pomysłów i opinii jest dziś łatwiejsza niż kiedykolwiek dotąd, a portale społecznościowe mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na opinię społeczną, wartość marki i satysfakcję klientów.

Wiele firm dąży obecnie do wypracowania indywidualnego podejścia do mediów społecznościowych. Koncentrują się one przy tym na poprawie relacji z klientami, zwiększaniu wartości klienta, a także uzyskiwaniu cennych informacji o rynku. Termin „CRM społecznościowy” („social CRM”) zapowiada nowy etap rozwoju dziedziny CRM.

Media społecznościowe – chwilowa moda czy trwały element rzeczywistości?

Wciąż jeszcze spora jest grupa firm, które lekceważą błyskawiczny rozwój serwisów społecznościowych, jaki miał miejsce w ciągu kilku ostatnich lat, traktując je jako zwykłą, chwilową sensację. Liczby użytkowników, których przyciągnęły te platformy, mówią jednak same za siebie:

Serwis społecznościowyRok uruchomieniaSzacowana liczba zarejestrowanych użytkowników
Facebook2004> 500 000 000
QZone2005> 200 000 000
Twitter2006> 175 000 000
Habbo2000> 200 000 000
MySpace2003> 100 000 000
Windows Live Spaces2004> 120 000 000
Orkut2004> 100 000 000
LinkedIn2003> 80 000 000

Źródło: Wikipedia

Wyniki badań analityków firmy Nielsen, opublikowane w 2010 r.1  wskazują, że użytkownicy Internetu spędzają dziś 22% swojego czasu online – w serwisach społecznościowych i na blogach.

W kwietniu 2010 r. 74% użytkowników Internetu w Ameryce Północnej aktywnie korzystało z serwisów społecznościowych i blogów, przy czym każda osoba spędziła na tych stronach średnio 6 godzin i 35 minut. Badanie wykazało, że w 2010 r. konsumenci spędzili na takich portalach o 66% więcej czasu niż w 2009 r.

Kluczem jest zaufanie

Społecznościowy aspekt tych sieci, czyli fakt, że pozwalają one w głównej mierze nawiązywać relacje osobiste lub zawodowe, wpływa przede wszystkim na poziom zaufania poszczególnych użytkowników do rozpowszechnianych tu informacji.

W badaniu2 przeprowadzonym przez zespół firmy Microsoft i analityków z uczelni technicznej MIT większość respondentów stwierdziła, że przyczyną poszukiwania przez nich odpowiedzi lub opinii w serwisach społecznościowych jest zaufanie.

Wielu ankietowanych wymieniło też subiektywny charakter pytań (którego wyszukiwarka nie może uwzględnić – dysponuje przecież ogromną ilością danych, ale nie własną opinią) oraz fakt, że chcą zwrócić się o opinię do konkretnej grupy (np. rodziny, przyjaciół, współpracowników).

Wśród rodzajów najczęściej zadawanych pytań respondenci wymieniali pytania o rekomendacje (29%), opinie (22%) i wiedzę (17%), co wskazuje na potencjalny wpływ odpowiedzi na zachowania klientów. Altruizm (37%) i kompetencje (31,9%) to natomiast najpowszechniejsze motywy kierujące osobami dostarczającymi odpowiedzi.

Media społecznościowe i CRM – więcej niż tylko marketing

Fakt, że media społecznościowe mają wpływ na strategię CRM coraz większej liczby firm, sam w sobie nie jest zaskakujący. Interesujący jest jednak sposób, w jaki różne branże dostosowują się do tego trendu.

Serwisy społecznościowe są bowiem wykorzystywane nie tylko w zakresie czysto marketingowym, np. w celu prowadzenia badań rynku, monitorowania reakcji na kampanie i promowania imprez oraz zarządzania nimi.

Coraz częściej są one stosowane w innych dziedzinach, takich jak obsługa klienta i pomoc techniczna, pozyskiwanie potencjalnych klientów, wprowadzanie innowacji i współpraca oparta na pozyskiwaniu informacji od społeczności internetowych (przez tzw. crowdsourcing). Wszystkie te obszary stanowią elementy kompleksowej strategii CRM.

Warto też zauważyć, że choć to firmy z segmentu B2C najszybciej wdrażają serwisy społecznościowe jako nowy kanał komunikacji, przedsiębiorstwa działające w sektorze B2B również w coraz większym stopniu dostrzegają potencjalne korzyści tych nowych platform dla swojej działalności.

Można stwierdzić, że relacje z poszczególnymi klientami odgrywają w istocie dużo ważniejszą rolę w sektorze klientów instytucjonalnych niż indywidualnych – dotyczą one wprawdzie zwykle mniejszej liczby klientów, są jednak zarazem znacznie głębsze. Inwestowanie w te relacje i ich pielęgnowanie powinno stanowić centrum każdej strategii CRM w dziedzinie B2B. Aspekty społecznościowe wspomagają te relacje przez dodanie osobistych (czasem nawet nieco nieformalnych), rzeczywistych elementów, które dobrze uzupełniają stosowane wcześniej formy komunikacji.

Oprócz prostego podziału na firmy z sektora B2C i B2B ważną rolę przy projektowaniu strategii wykorzystania mediów społecznościowych odgrywa też branża, w której działa dana firma. Niektóre branże o wysokim stopniu uregulowania, np. farmaceutyczna i finansowa, muszą przestrzegać przepisów, które szczegółowo definiują dopuszczalne formy interakcji z ich klientami.

Czy to oznacza, że w niektórych branżach wykorzystanie mediów społecznościowych nie jest możliwe? Zdecydowanie nie. Może jednak wiązać się z surowszą kontrolą w zakresie wykorzystywania platform społecznościowych w przedsiębiorstwie, by zagwarantować, że pracownicy stosują się do wszystkich regulacji.

Duża grupa firm wprowadziła już wytyczne dotyczące korzystania z mediów społecznościowych, niewiele z nich dysponuje jednak narzędziami, które umożliwiałyby efektywne monitorowanie zachowania zgodności z przepisami.

Aby skutecznie zintegrować elementy społecznościowe w codziennej pracy firmy (przy założeniu, że kierownictwo akceptuje i rozumie to zagadnienie), jako kluczowe należy potraktować stworzenie silnego powiązania między ukierunkowanymi kanałami społecznościowymi, systemem wykorzystywanym przez pracowników operacyjnych i realizowanymi przez nich procesami.

Informacje muszą być szybko udostępniane odpowiednim działom, a niezbędne rozmowy przekazywane właściwym ekspertom, natomiast historia kontaktów z danym klientem winna obejmować wszystkie formy komunikacji i interakcji, w tym pocztę elektroniczną, telefon, faks – i media społecznościowe.

Social media oferują firmom niezwykle obiecujące możliwości. Większość przedsiębiorstw stoi obecnie przed wyzwaniem, jakim jest wykorzystanie serwisów społecznościowych w stosowanych przez nie strategiach CRM. Dlatego każde rozwiązanie CRM, które mieni się „wielokanałowym”, a nie uwzględnia sieci społecznościowych, musi w końcu stracić na popularności.

***
Adam Vissing, wiceprezes, dyrektor ds. innowacji, Update Software AG

Pełna wersja artykułu i opis integracji serwisów społecznościowych z systemem CRM – na stronie www.update.com/pl/cosmic.

Przypisy:

  1. Zgodnie z danymi Nielsen Wire, jedna na każde cztery i pół minuty spędzone w Internecie jest poświęcana mediom społecznościowym i blogom.
  2. M. Ringel Morris, J. Teevan, K. Panovich – What do people ask of their social networks, and why?