Dlaczego innowacje są ważne dla nas wszystkich?Dlaczego innowacje są ważne dla nas wszystkich?Dlaczego innowacje są ważne dla nas wszystkich?Dlaczego innowacje są ważne dla nas wszystkich?
Pozwól eksprymentować (fot. Pixabay)

Dlaczego innowacje są ważne dla nas wszystkich?

Dlaczego innowacje są ważne dla nas wszystkich?
Rafał Kamiński

Rafał Kamiński

-

innovation project manager, Santander Bank Polska

Rafał Kamiński

Rafał Kamiński

innovation project manager
Santander Bank Polska

pomysłodawca i opiekun merytoryczny kierunku studiów podyplomowych „Projektowanie innowacji” realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

×

Obecnie możesz przeczytać

1 artykuł dziennie

Zarejestruj się bezpłatnie,

aby otrzymać dostęp do 4915 artykułów

Masz już konto?
Zaloguj się
Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed większością firm, bez względu na ich wielkość, branżę i formę prowadzonej działalności. Często jednak błędnie myślimy, że innowacje dotyczą wyłącznie sektora technologicznego czy firm z Doliny Krzemowej. Nic bardziej mylnego.

Czwarta rewolucja przemysłowa stała się faktem. Żyjemy w ciągłej wersji beta, co oznacza, że nowe technologie pojawiają się na rynku, zanim poprzednia ich wersja zdąży na dobre się zaadaptować i rozpowszechnić. Granice pomiędzy branżami coraz bardziej się rozmywają. Rozwój technologii wymusza także zmianę spojrzenia na dotychczasowe modele biznesowe, kulturę organizacji, kompetencje pracowników i styl zarządzania. Trzeba tylko pamiętać, że technologia jest jedynie środkiem, nie celem.

Czym jest innowacja?

Najprościej mówiąc, innowacja to działalność, która ma na celu zmianę stanu obecnego na lepszy. Peter Drucker powiedział kiedyś, że innowacja nie musi być techniczna, nie musi być nawet czymś materialnym. Wprowadzanie nowych rozwiązań jest w dzisiejszych czasach koniecznością w każdej branży i sferze działalności człowieka.

Niestety, innowacja nie jest jeszcze zjawiskiem powszechnym. Wymaga zmiany sposobu myślenia, często odejścia od dotychczasowych modeli działania. Firmy powinny tworzyć klimat i warunki, które sprzyjają innowacyjności. Najczęściej buduje się je, opierając się na kreatywności, różnorodności oraz akceptacji eksperymentowania i popełniania błędów w warunkach kontrolowanych.

Stworzenie kreatywnego środowiska nie oznacza dania wolnej ręki pracownikom w nadziei, że trafią na coś wartościowego. Podobnie jak w wypadku każdego innego podejścia systemowego, proces kreatywności wymaga odpowiednich ram do efektywnego działania, co powinno umożliwiać firmie ocenę opłacalności wyników. Kreatywność nie jest równa innowacyjności, ponieważ nie każdy pomysł zostaje skomercjalizowany. Innowacja natomiast czerpie z kreatywności poprzez poszukiwanie unikalnej wartości i korzyści dla jej odbiorców i firm.

Jak tworzyć innowacyjne rozwiązania?

  • Stwórz stymulujące środowisko pracy. Miejsce, które inspiruje, uwalnia potencjał twórczy pracowników. Czasem wystarczy przearanżowanie biura (usunięcie elementów, które utrudniają komunikację), a czasem odejście od biurka i porozmawianie z klientami o ich problemach.
  • Promuj różnorodność, nagradzaj inny punkt widzenia. Nie ma złych i dobrych pomysłów, wszystkie są cenne, bo każdy może wnieść coś do docelowego rozwiązania.
  • Twórz interdyscyplinarne zespoły. Silosowe organizacje odchodzą do lamusa. Angażowanie ludzi z wielu działów, a także użytkowników w projekt daje mnóstwo korzyści: od poczucia bycia częścią większej całości po nowy, świeży punkt widzenia osoby z zewnątrz.
  • Daj przestrzeń na eksperymentowanie i popełnianie błędów. Badanie, stawianie i weryfikowanie hipotez, iteracyjne podejście, tworzenie i porzucanie pomysłów to esencja innowacyjności. Trzeba nastawić się na możliwość porażki, uznać ją za cechę, a nie wadę procesu. W przeciwnym razie zablokujemy nasze twórcze myślenie i swobodny przepływ idei.
  • Prototypuj. Tworzenie wersji beta każdego z produktów na bardzo wczesnym etapie, często przy użyciu prymitywnych narzędzi, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Mamy bowiem szansę nauczyć się na błędach, zawrócić i wprowadzić niezbędne poprawki.

Metoda design thinking

Design thinking to model pracy projektowej skoncentrowany na rozwiązywaniu różnorodnych problemów społecznych, biznesowych i technologicznych. Metoda ta stawia rzeczywiste problemy i potrzeby człowieka w centrum zainteresowania, przy jednoczesnym zapewnieniu opłacalności biznesowej i wykonalności technologicznej. Holistyczne, iteracyjne i interdyscyplinarne podejście, które cechuje design thinking oraz techniki kreatywnego rozwiązywania problemów, pozwalają na osiągnięcie równowagi w wykorzystaniu logiki biznesowej i twórczej intuicji.

Takie podejście umożliwia tworzenie innowacji na każdym poziomie organizacji, niezależnie od branży i formy prowadzonej działalności. Sposób myślenia i działania wynikający z metody design thinking, a więc kultura błędu, różnorodność, otwarty umysł są tym, co wniesie wiele dobrego do każdej organizacji, bez względu na jej wielkość czy branżę, w której działa.

Innowacyjności można się nauczyć

85% zawodów, które będą wykonywane w 2030 roku, jeszcze nie powstało. Skoro nie umiemy przewidzieć tego, w jaki sposób będzie wyglądał rynek pracy, powinniśmy kształcić kompetencje w zakresie zarządzania sobą w permanentnej zmianie. Elastyczność, kreatywność, umiejętność krytycznego myślenia i kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów to cechy, które będą najbardziej cenione w najbliższych latach.

Na studiach podyplomowych „Projektowanie innowacji” realizowanych na Uczelni Łazarskiego można nauczyć się zintegrowanego i systemowego podejścia do poszukiwania i wdrażania innowacji. W podstawie programowej znajduje się metoda design thinking oraz inne metody stosowane w podejściu human-centered design. Na kandydatów czeka doświadczona kadra praktyków na co dzień zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem innowacji.